November 28, 2021
11 11 11 AM
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*
*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ*
*ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ*
*ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର *
*ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*
Latest Post
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର* *ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ* *ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ* *ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର * *ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*

ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା

ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ

*******************

ଆଶା ଭରସାର ଦୋଛକିରେ
ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ବାଟବଣା
ମନ ତଳ କୋହ ବିସ୍ପୋରିତ
ହୃଦୟର ଆବେଗ ମରିଯାଏ
ନୟନରୁ ଲୁହ ବୁହେ ଧାରଧାର
ସପନରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥାଏ l

ଦୀନଦରିଦ୍ରର ଅକୁହା କାହାଣୀ
ବୁଝିବାକୁ କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ
ହୃଦୟ ଖୋଜେ ସ୍ନେହର ପରଶ
ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତା’ ମିଳେନା
ନିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠିl

ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଥିବି ଏଇ ଜୀବନେ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ
ଆଶାର ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଜଳୁ ଥିବ
ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦେ ଥିବାଯାଏ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଥିଲେ କୃପା ଆଶିଷ l

ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବଦଳି ଯାଉଛି
ଲୋଭମାୟା ପ୍ରତାରଣା ସ୍ୱାର୍ଥରେ
ଯେମିତି ଋତୁ ବଦଳେ ଇଛାରେ
ଭରସାନାହିଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀକାକୁ
ମରୀଚିକା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି l

ବଂଚିବାର ଆଶା ନେଇ ଧାଉଁଛି
ଜୀବନର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ଯାଏ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ବସl ଘରଟି ଗଢୁଛି
ନିଜଗୋଡ଼ରେ ଠିଆହେବା ପାଇଁ
ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା ବଞ୍ଚିଯାଉଛି
*************************
ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ

 52 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *