ଚିରିଗଲା ଚିଠି

ଦୁଇଟି ମନର ଅକୁହା କଥାକୁ
ଚିଠିରେ ଥିଲେ ସଜାଇ,
ସତେ ଲାଗୁଥିଲା ତୁମର ସେ ଭାଷା
ଏକାନ୍ତ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ,
ଜାଣି ତ ନଥିଲି ମୁହିଁ,
ତୁମର ହୃଦୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ
ଛଳନାରେ ଭରା ହୋଇ ।

ତୁମକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ
ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣୁଥିଲି,
ଜହ୍ନ ଜୋଛନାରେ ତୁମର ଚିଠିରେ
ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲି,
ଭାରି ଥିଲ ଚୁଲବୁଲି,
ସତେ ପ୍ରେମମଧୁ ଝରାଇ ଦେଇଣ
ହସୁଥିଲ ଖିଲିଖିଲି !

ଚିଠିର ଭାଷାକୁ ହୃଦୟରେ ମୋର
ସେଦିନୁ ସାଇତିଥିଲି,
ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଆନ ହାତ ଧରି
ଚାଲିଗଲ ମୋତେ ଭୁଲି,
ଅସହାୟ ହୋଇଗଲି,
ଚିରିଗଲା ଚିଠି ହୃଦୟେ ସେଦିନ
ଆଜି ଯାହା ଭାଳେ ଖାଲି ।

ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଗଲ ସିନା
ହୃଦ ଚିଠି ଚିରି ଦେଇ,
କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ହାତ ଲେଖା ଚିଠି
ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହି
ସ୍ମୃତିକୁ ଦିଏ ଜଗାଇ,
ରହିବ ବି ତାହା ଜୀଇଁଥିବା ଯାଏ
ମୋର ପ୍ରେମ ଧନ ହୋଇ ।

କୁରୁଆଁ, ମୁଗପାଳ, ଯାଜପୁର

—————–
ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ

 80 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *