March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ- ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଦାଶ*

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ

ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଦାଶ

 

ହଜି ଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା…

ହୃଦୟହୀନର ଭାବାବେଗରେ ଜର୍ଜରିତା..

ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବସନ ସମ

ଆଜି ଏ ସାରା ଧରିତ୍ରୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମା…

ବିଳାପ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର…

ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ଆଜି ଆଶାର ଵନ୍ଧଵାଡ..

ନିରାଶାର ମରୁଵାଲିରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାରିଜାତର କ୍ଷୀଣାୟୁଷ…

 

ଜ୍ଞାଚ ସଭିଏଁ ଏ ତ ଅସୁମାରୀ ଆଶା

ଦୁଃଖ ପରେ ନିଶ୍ଚେ ଆସେ ସୁଖର ପରିଭାଷା

ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅସରନ୍ତି,

ଜୀଵନ ପ୍ରତି ମାନଵଵାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ

ସିଞ୍ଚନ କରେ ଜୀଵନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅଲଭ୍ୟ ଅମୃତର ପରଶ..

ସେ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶେ

ଜୀଇଁ ଉଠେ ବଞ୍ଚିବାର ଦୂର୍ଵାର ମୋହ..

ପୁଣି ଗଡିଥାଏ ଜୀବନର ଗାଡି ଅହରହ..

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ

ଭରିଦିଏ ମନେ ଅପୂର୍ବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ

ଵଞ୍ଚିବାର ଉନ୍ମାଦନା ହିଁ ସତ୍ୟ

ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା

ଜୀବନର ପରିଵ୍ୟାପ୍ତତା

ଆଶ୍ୱାସନାର ସେ ଦୁଇ ପଦର ମଧୁରତା

ସତରେ!!!

ଏହା ହିଁ ତ ଦାନ କରେ

ଟିପେ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଇବାର

ଟିକେ ମୋହ…

 

ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଦାଶ

 

 458 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *