April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ବିସ୍କୁଟ – ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ*

ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ – ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ

ବୁଲୁବବି ବିଷୋୟୀବିସ୍କୁଟବ – ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ

•••••••••••••••••••••••••••

   ବିସ୍କୁଟ

ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ 

**********************************************

ନୁହେଁ ମୁଁ ସୀମିତ ଜନ୍ମରୁ ବିସ୍ତୃତ

ଗାଆଁରୁ ସହର ଯାଏଁ

ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବ ସେଇଠି ପାଇବ

ଚାହିଦା ସବୁଠି ଥାଏ ||

ଧନୀ ଓ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥି

ପାତର,ଅନ୍ତର ନାହିଁ

ସଭିଏଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି

କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ||

ନୁହେଁ ମୁଁ ସୀମିତ ରୂପ ମୋ ଅନେକ

ଆକାର, ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ

ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ

ତୋଷେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ||

ଶୈଶବର ମନ ଅଧିରେ ଉଚ୍ଛନ

ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ

ମୋର ଦରଶନ ଥରୁଟେ ପାଇଲେ

ଅଝଟରୁ ଦୂରେ ରହେ ||

ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢା ସଭିଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୋଡ଼ା

ମୋର ବିନା ଗତିନାହିଁ

ସଦା ରହିଥିବି ସଭିଙ୍କ ସାଥିରେ

ସଭିଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ||

ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ

 560 total views,  1 views today

One thought on “*ବିସ୍କୁଟ – ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *