April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ବିସ୍କୁଟ – ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଣ୍ଡା*

ବିସ୍କୁଟ

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଣ୍ଡା

************

ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ ପିଲା କରଇ ଅଝଟ

ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ

ପ୍ରତି ଘରେ ତା’ ଆଦର ,,

ଆବାଳ, ବୃଦ୍ଧ, ବନିତା କରନ୍ତି ଆହାର ।

 

ଉଷ୍ନ ପାନୀୟ ଅଟଇ ତା’ର ସହୋଦର

ସାମୟିକ କ୍ଷୁଧା ହେଲେ ତାକୁ ଦରକାର

ନିତି ବେଳ ଅବେଳରେ ,,

ଶିଶୁର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ ସେ ଅନାୟସରେ ।

 

ଶୀତ ପ୍ରଭାତରେ ସିଏ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ

କଫି ଅବା ଚା’ ଅଟେ ଚିର ସାଥୀ ତା’ର

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦ ତା’ର ,,

ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଜନ ମାନସର ।

 

ସ୍ବଳ୍ପମୂଲ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି

ସଭିଙ୍କ ଉଦର କରେ ସାମୟିକ ଶାନ୍ତି

ଉଷା ରୁ ପ୍ରଦୋଷ ଯାଏ ,,

ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ।

 

ଜୀବନର ଶୈଳୀ ଆଜି ଗଲାଣି ବଦଳି

ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ଚଳଣୀ ଅନୁସରେ ଖାଲି

ଶାଗ ପଖାଳକୁ ଭୂଲି ,,

ମଇଦା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟେ ମନ ହୁଏ ଭାଳି ।

 

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଣ୍ଡା

 

 355 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *