December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*

ହେ… ଚକାନୟନ

ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର

*******************

ତୁମ ନାମ ଜପି ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ
କଣ୍ଠେ ଥାଉ ତୁମ ନାମ
ଭକତି ପ୍ରେମରେ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ
ଧ୍ୟାୟୀ ତୁମ ପାଦେ ମନ,
ହେ …. ଚକାନୟନ।।1।

ଭକ୍ତ ସାଳବେଗ ଧ୍ୟାୟୀ ତୁମ ପାଦ
ଆକୁଳେ ଡାକିଲା ନାମ
ଉଭା ହେଲ ଯାଇ ବାଲୁକା ରଥରେ
ଛାଡିଣ ଶ୍ରେକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ
ହେ…. ଚକାନୟନ।।2।

ତରିଗଲା ସେ ମୀରାବାଇ ପାଗଳୀ
ଗାଇ ତୁମରି ଭଜନ
ନିତିଦିନ ରାଧାରାଣୀ ଖୋଜିହେଲା
ତୁମରି ବଂଶୀର ସ୍ଵନ
ହେ…. ଚକାନୟନ।।3।

ଗୋପ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଝୁରିଝୁରି ମଲେ
ଡାକି ଡାକି ତୁମ ନାମ
କଂସ ମହାରାଜା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ
ଦେଖି କଅଁଳ ବଦନ
ହେ…. ଚକାନାୟନ।।4।

ମାତା ଯଶୋଦା ଘାରି ହେଲା ହୃଦୟ
ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତନମନ
ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରାରେ ହେଲ
ରୁକ୍ମଣୀର ପ୍ରାଣଧନ
ହେ…. ଚକାନୟନ।।5।

ସଖା ସୁଦାମାର ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ
ଜପି ଜପି ଗଲା ଦିନ
ଦରଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିଲା ନଗ୍ରେ
ପାଇଲେ ତୁମ ଦର୍ଶନ
ହେ…. ଚକାନୟନ।।6।

ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର

 50 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *