March 21, 2023
11 11 11 AM
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
Latest Post
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ

*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*

ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ

**************

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର

 

ମଣିଷ ଜୀବନ

ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ

ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ତଳେ

ଆସିଛି ସେ ଦିନେ

ଯିବ ଏକ ଦିନେ

ଜନମ ମରଣ ବଳେ ।।

 

ଜନମ ମରଣ

ସତ୍ୟ ସନାତନ

ଲିପିବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ

ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ

କେ କରିବ ଆନ

ଜୀବନର ଗତିପଥେ ।।

 

ଜୀବନ ଆମର

ପାଣିର ଫୋଟକା

କ୍ଷଣେ ଜୀବ ଯିବ ଚାଲି

ଜୀବନ ଟା ସତେ

କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତ

ଭାବି ପାରିବ ନି କଳି।।

 

ଏନ୍ତୁଡିଶାଳରୁ

କଇଁ କଇଁ ରାବ

ଜନମିଲେ ଶୁଣୁଥାଇ

ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ

କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ

ମରଣକାଳେ ସୂଚାଇ ।।

 

ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ପରାଣ

ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ

ପ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲି

କେତେ ବକବକ

ଆତ୍ମଗରବ କରଇ ।।

 

କେହି ରହି ନାହିଁ

ଏଇ ଭବ ତଳେ

ବେଳ ହେଲେ ବାହୁଡିବେ

ନିଜ ନିଜ କର୍ମ

କରି ସମ୍ପାଦନ

ସସାଗରା ମହୀ ତଳେ ।।

 

ରାଗ ରୁଷା ଦ୍ୱେଷ

ଛାଡି ଅଭିମାନ

ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ରହୁ ମନ

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଜନମ

ହେଉ ଧନ୍ଯଧନ୍ୟ

ପରୋପକାରେ ପରାଣ ।।

 

###############

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର

 685 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *