November 28, 2021
11 11 11 AM
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*
*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ*
*ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ*
*ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର *
*ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*
Latest Post
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର* *ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ* *ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ* *ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର * *ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*

ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ

**************

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର

 

ମଣିଷ ଜୀବନ

ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ

ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ତଳେ

ଆସିଛି ସେ ଦିନେ

ଯିବ ଏକ ଦିନେ

ଜନମ ମରଣ ବଳେ ।।

 

ଜନମ ମରଣ

ସତ୍ୟ ସନାତନ

ଲିପିବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ

ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ

କେ କରିବ ଆନ

ଜୀବନର ଗତିପଥେ ।।

 

ଜୀବନ ଆମର

ପାଣିର ଫୋଟକା

କ୍ଷଣେ ଜୀବ ଯିବ ଚାଲି

ଜୀବନ ଟା ସତେ

କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତ

ଭାବି ପାରିବ ନି କଳି।।

 

ଏନ୍ତୁଡିଶାଳରୁ

କଇଁ କଇଁ ରାବ

ଜନମିଲେ ଶୁଣୁଥାଇ

ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ

କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ

ମରଣକାଳେ ସୂଚାଇ ।।

 

ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ପରାଣ

ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ

ପ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲି

କେତେ ବକବକ

ଆତ୍ମଗରବ କରଇ ।।

 

କେହି ରହି ନାହିଁ

ଏଇ ଭବ ତଳେ

ବେଳ ହେଲେ ବାହୁଡିବେ

ନିଜ ନିଜ କର୍ମ

କରି ସମ୍ପାଦନ

ସସାଗରା ମହୀ ତଳେ ।।

 

ରାଗ ରୁଷା ଦ୍ୱେଷ

ଛାଡି ଅଭିମାନ

ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ରହୁ ମନ

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଜନମ

ହେଉ ଧନ୍ଯଧନ୍ୟ

ପରୋପକାରେ ପରାଣ ।।

 

###############

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର

 116 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *