February 09, 2023
11 11 11 AM
ଗୁରୁ–ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଅଳସ ଆଖିରେ ସୁଖ ସପନ -ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
କେମିତି ଅଛ ମକର – ଭାସ୍କର ରାଉତ 
ତୁ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ
ଚାଁଟି ଗୁଁଡ଼ିଆ ଉପାଖ୍ଯାନ୍‌ – ଗଅଁଲିଆ କବି ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ଅବାଗିଆ ମନ, ହୁଅ ସଚେତନ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
ପ୍ରିୟା ତୁମେ.. ତୁମେ.. – ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ
ନୂଆ ଯୁଗର ଛୁଆ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ତୁ –  ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ
ହେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରୀ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର
ସ୍ବାର୍ଥୀମଣିଷ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ
ଅମଳିନ ପଦଚିହ୍ନ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଭାବର୍ ଡୋର୍ – ଅଭୟ ସରାପ୍
ଯେସାକୁ ତେସା – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ନଟବର କ’ଣ ଖବର – ଜୁମର ନାଥ ପାତ୍ର
ବାହା ଘର ନୁଆଁ ନୁଆଁ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
ଅଳସ ଆଖିରେ ଭିଜା ସପନ – ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ 
ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ
ହୃଦୟର ଗୀତି-ଜୟଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ
Latest Post
ଗୁରୁ–ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଅଳସ ଆଖିରେ ସୁଖ ସପନ -ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛ ମକର – ଭାସ୍କର ରାଉତ  ତୁ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଚାଁଟି ଗୁଁଡ଼ିଆ ଉପାଖ୍ଯାନ୍‌ – ଗଅଁଲିଆ କବି ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ଅବାଗିଆ ମନ, ହୁଅ ସଚେତନ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରିୟା ତୁମେ.. ତୁମେ.. – ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନୂଆ ଯୁଗର ଛୁଆ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ତୁ –  ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ହେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରୀ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର ସ୍ବାର୍ଥୀମଣିଷ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଅମଳିନ ପଦଚିହ୍ନ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଭାବର୍ ଡୋର୍ – ଅଭୟ ସରାପ୍ ଯେସାକୁ ତେସା – ଭାସ୍କର ରାଉତ ନଟବର କ’ଣ ଖବର – ଜୁମର ନାଥ ପାତ୍ର ବାହା ଘର ନୁଆଁ ନୁଆଁ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଳସ ଆଖିରେ ଭିଜା ସପନ – ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ  ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ ହୃଦୟର ଗୀତି-ଜୟଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ

*ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ- ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର*

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ…

ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ ପରିପୃଷ୍ଟ

ଲେଖନୀ ର ସ୍ୟାହିଗାରେ,

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ସୋହାଗେ ବିପ୍ଲବୀ

ସଚେତନ ସର୍ବେ କରେ l

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ରେ ଲେଖା ହୁଏ ଚିତ୍ର

ଏନ୍ତୁଡ଼ି ର ଷଠୀ ଘରେ,

ଟିପେ ମାଟିଗାର ମାତା ଲେପେ ଧୀରେ

ଭୟାତୁର ଶିଶୁ ଶିରେ l

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ତିଳକ ସଜାଇ

ବୀର ଚଳେ ଦର୍ପ ଭରେ,

ଟିପେ ମାଟି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ର ହୁଙ୍କାର

ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପରେ l

 

ଟିପେ ମାଟି ଧରି ପରଖି କୃଷକ

ଶସ୍ୟ ବପନ କରେ,

ତୁଳସୀ ଚଉରା ଟିପେ ମାଟି ଭକ୍ତ

ବୋଳେ ଆନନ୍ଦେ ମଥାରେ l

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ବାସ୍ନା ଦିଏ ମୋହ

ଶେଷ ଯାତ୍ରା ମାଟିପରେ,

ମାଟି ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାଟିରେ ବିଲୟ

ପ୍ରଣତି ମାଟି ପୟରେ

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ…

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 

ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର…

 

 648 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *