December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ- ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର*

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ…

ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ ପରିପୃଷ୍ଟ

ଲେଖନୀ ର ସ୍ୟାହିଗାରେ,

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ସୋହାଗେ ବିପ୍ଲବୀ

ସଚେତନ ସର୍ବେ କରେ l

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ରେ ଲେଖା ହୁଏ ଚିତ୍ର

ଏନ୍ତୁଡ଼ି ର ଷଠୀ ଘରେ,

ଟିପେ ମାଟିଗାର ମାତା ଲେପେ ଧୀରେ

ଭୟାତୁର ଶିଶୁ ଶିରେ l

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ତିଳକ ସଜାଇ

ବୀର ଚଳେ ଦର୍ପ ଭରେ,

ଟିପେ ମାଟି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ର ହୁଙ୍କାର

ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପରେ l

 

ଟିପେ ମାଟି ଧରି ପରଖି କୃଷକ

ଶସ୍ୟ ବପନ କରେ,

ତୁଳସୀ ଚଉରା ଟିପେ ମାଟି ଭକ୍ତ

ବୋଳେ ଆନନ୍ଦେ ମଥାରେ l

 

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ବାସ୍ନା ଦିଏ ମୋହ

ଶେଷ ଯାତ୍ରା ମାଟିପରେ,

ମାଟି ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାଟିରେ ବିଲୟ

ପ୍ରଣତି ମାଟି ପୟରେ

ଟିପେ ପୃଥିବୀ ର ମୋହ…

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 

ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର…

 

 286 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *