Category: ହାଇକୁ

*ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାର୍ଥନା– ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

*ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାର୍ଥନା* *(ହାଇକୁ-)* ଏଇ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାଥନା ମୋ ସରିଲେ ଯିବି ସ୍ମଶାନ।……..(୧) ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଲାଗି ଘଟ ମୋ ଖୋଜେ ସୁ-ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ।—— (୨) ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଖୋଜୁଛି…