July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
May
2021
15

*ଶ୍ମଶାନ– ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

*ଶ୍ମଶାନ* ———————————— ଶିବାଳୟ ଶବାଳୟ ନାମ ତା ଶ୍ମଶାନ ସମଦର୍ଶୀ ପଣେ ତୁଲେ ନୁହେଁ କେ ସମାନ ।। ରାଜା ପ୍ରଜା ସାଧୁ ଚୋର ନକରେ ବିଚାର ଧନୀମାନି ଉଚ୍ଚନୀଚ୍ଚ ସବୁ ତା ନିଜର ନିଏ କୋଳକରି ମଣେ ନାହିଁ ବଡସାନ ଶିବାଳୟ ଶବାଳୟ ନାମ ତା ସ୍ମଶାନ ।। ଶିବ ବି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶବ ବି ମଙ୍ଗଳ

 39 total views

May
2021
15

*ଦୁଃଖ କେ ବୁଝୁଛି କହ– ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

*ଦୁଃଖ କେ ବୁଝୁଛି କହ* (ସଜଲ-୦୧) ମଣିଷ ପିଉଛି ମଣିଷ ରକତ,ମଶାଠାରୁ ହୀନ ଚଷା ମଶା ନେଇପାରେ ଅନେକ ଜୀବନ,ଚାଷୀ ଭୋଗେ ନାନା ଦଶା। ।(୦)। ଟଙ୍କାକୁ ମିଳୁଛି କେଜିଏ ଚାଉଳ,ୟାଠାରୁ ଆଉ କି ଶସ୍ତା ଅଭାବ ରହିଲା କେଉଁଠି ଯେ ଆଉ,ଚାଷୀ ହେଉଛି ହୀନସ୍ତା ନଦୀପାଣି ଏଠି ନେଇଯାଏ ଶିଳ୍ପ,ସରକାର ଲୋକହସା ମଣିଷ ପିଉଛି ମଣିଷ ରକତ,ମଶାଠାରୁ

 35 total views

May
2021
15

*ଜଳଦ କାଳ– ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

*ଜଳଦ କାଳ* *(ସଜଲ ଶୈଳୀ-୦୪)* ଘନ ଘନ ନାଦ କରଇ ଜଳଦ,ଶର୍ବରୀ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ବିଜୁଳି ଲତିକା ପଥପ୍ରଦର୍ଶିକା ହୁଅଇ ଦୀପ ସମାନ ।0। ଭୀମ ସଗମ୍ଭୀରେ ଧ୍ୱନୀ ନିଚୟରେ ଜଳଦ ସ୍ତମ୍ଭୀତ କରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ ଚମକି କ୍ଷଣକେ ସଦା ଉଦ୍ ବିଗ୍ନ ଅନ୍ତରେ, କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଭୂଷିତ ଜଳ ଭାରେ ନତ ଘନ ଘନ ଘନ ନାଦ

 38 total views