October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Oct
2021
27

*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

******* *ଵଳୁଆ କିଏ?* *********                ***********                  ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       *********** ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଗୁରୁ   ପଚାରନ୍ତି   ପାରିଵ  କହି? ଦୁନିଆଁର   

 2 total views,  2 views today

Oct
2021
27

*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

***** *ଫୁଲଟିଏ ଦିଅ କରି* ******                                                    ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                    

 2 total views,  2 views today

Oct
2021
27

*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

         *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ*           ****************                                        ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                

 2 total views,  2 views today

Oct
2021
27

*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ଗଣତନ୍ତ୍ର  ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି*    ***************                              ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                              *********** ଗଣତନ୍ତ୍ର   ଆଗେ   ବଢ଼ିବ  କିଭାଵେ ଵିଚାର

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ରାମ ରାଜ୍ୟ ଫେରିଵ କି?* ***************                                            ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                            

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

**** *ମାନଵିକତା* ***         ***********                             ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                             ***********   ମାନଵିକତାର    ଜୟ 

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*** *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ* ***        ********************                             ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                            ************   ଦେଲ

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ପାରିବାରିକ କଳହ* ****************                            ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                            ***********   ପରିଵାର  ଜନ  ଭିନ୍ନ  ହେଲେ ମନ ଉପୁଜେ କଳହ ହରାଏ ମାନ,

 4 total views,  4 views today

Oct
2021
27

*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ* ******************** ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା *********** ସତ୍ୟ   ଅହିଂସାର   ଶାନ୍ତି  ଶକତିର ସାହସ ପ୍ରେମର ଵାରତା ଆଣି, କୋଟି    ଜନତାର   ଭରିଲ  ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟ ହେ ଭାରତ ମଉଡ଼ମଣି।   ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ !  ତୁମ  ଚରଣେ  ପ୍ରଣାମ ଝୁରି  ହୁଏ  ଆଜି ଭାରତଵାସୀ, ତୁମ  ସ୍ମୃତି  ନେଇ  ପ୍ରାଣ ତନ୍ତ୍ରେ ଗାଇ

 7 total views,  7 views today

Oct
2021
26

*ବିଚିତ୍ର ସଂସାର – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

         * *ବିଚିତ୍ର ସଂସାର!* *               *************                                           ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା      

 9 total views,  6 views today

Oct
2021
26

*ଇଛା ଉପାୟର କରେ ସନ୍ଧାନ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

            *ଈଚ୍ଛା ଉପାୟର କରେ ସନ୍ଧାନ*               *******************                                             ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

 8 total views,  5 views today

Oct
2021
26

*କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ଭୋଗ କର ମହୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

             *କର୍ମଫଳ ନେଇ  ଭୋଗକର ମହୀ*  **********************                                    ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        

 8 total views,  5 views today

Oct
2021
23

*କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*

                   କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 🌼🌼🌼🌼                                       ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ‌‌‌                 

 15 total views,  1 views today

Oct
2021
23

*କୁମାର ପୁନେଇଁ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*

              କୁମାର ପୁନେଇଁ ~~~~~~~~ କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲବଉଳବେଣୀ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ନିରୀମଳ ଆକାଶ ଖିଲି ଖିଲି ହସେ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲବଉଳବେଣୀ । କୁଆଁରିମାନଙ୍କ ପରବ ଅଟଇଗୋ ଫୁଲବଉଳବେଣୀ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ଚଉରାମୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବାପାଇଁ ଗୋ ଫୁଲବଉଳବେଣୀ । ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାହାନ

 25 total views

Oct
2021
23

*କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା – ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର*

             🌼🌼କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 🌼🌼                 ••••••••♥••••••••                    ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଛି ଆଜି ବରଷେ ଥରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବିଧି‌ ଓଡ଼ିଆ

 26 total views,  1 views today

Oct
2021
23

*କୁଆଁର ପୁନେଇଁ – କୌସ୍ତୁଭ ଜାଲ୍‌*

            🌼 କୁଆଁର ପୁନେଇଁ🌼                    ••••••••••••                    କୈାସ୍ତୁଭ ଜାଲ୍  🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଆଜ ଆସିଛଇଁ ଅଶେଷ ଘେନି ଆନନ୍ଦ କୁମାରୀକା ଗଣ କରନ୍ତି ପୂଜନ

 25 total views

Oct
2021
23

*କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ – ପ୍ରୀୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର*

             *କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ*                    *********                  ପ୍ରୀୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର                    •••••••••••••• କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ

 29 total views,  4 views today