December 07, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Jun
2021
19

*ପ୍ରେମ -ଦ୍ୟୁତିଲେଖା ଗୋଛାୟତ *

 🌹ପ୍ରେମ🌹 ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ଅବୁଝା ଗଣିତ ସହଜେ ହୁଏନା କଷି କଷିପାରେ ଯିଏ ଧନ୍ୟ ଏକା ସିଏ ସଂସାରେ  ଚଳଇ ହସି l❤l ପ୍ରେମ ରେ ନ ଥାଏ ହିସାବ ନିକାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରେମ ରେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ବି ନ ଥାଏ ନଥାଏ ଅଜାତି ଜାତି l❤l ପ୍ରେମ ଅଟେ ସଦା

 94 total views

Jun
2021
19

*ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ-ନିହାରିକା ପଣ୍ଡା*

*ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ* ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବିକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନର ସମ୍ପୁଟ ଘରେ…… ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଦିଶାହୀନ ପକ୍ଷୀ ଘୁରୁଥାଏ ନୀରବରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍କଳନ କେବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସାଧନାର ସରଣୀରେ….. ହୃଦୟର ସେତୁ ଭଗ୍ନଶୀଳା ସାଜେ ବିରହ ବେଦନା ସୁରେ। ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଧାରେ…. ଜୀବନ ବାଟର ସର୍ପିଳ ଗତିରେ

 59 total views