July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Jun
2021
19

*ପ୍ରେମ -ଦ୍ୟୁତିଲେଖା ଗୋଛାୟତ *

 🌹ପ୍ରେମ🌹 ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ଅବୁଝା ଗଣିତ ସହଜେ ହୁଏନା କଷି କଷିପାରେ ଯିଏ ଧନ୍ୟ ଏକା ସିଏ ସଂସାରେ  ଚଳଇ ହସି l❤l ପ୍ରେମ ରେ ନ ଥାଏ ହିସାବ ନିକାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରେମ ରେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ବି ନ ଥାଏ ନଥାଏ ଅଜାତି ଜାତି l❤l ପ୍ରେମ ଅଟେ ସଦା

 49 total views

Jun
2021
19

*ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ-ନିହାରିକା ପଣ୍ଡା*

*ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ* ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବିକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନର ସମ୍ପୁଟ ଘରେ…… ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଦିଶାହୀନ ପକ୍ଷୀ ଘୁରୁଥାଏ ନୀରବରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍କଳନ କେବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସାଧନାର ସରଣୀରେ….. ହୃଦୟର ସେତୁ ଭଗ୍ନଶୀଳା ସାଜେ ବିରହ ବେଦନା ସୁରେ। ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଧାରେ…. ଜୀବନ ବାଟର ସର୍ପିଳ ଗତିରେ

 26 total views