ଅତ୍ୟାଚାରୀ

     ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
 

ସଜ୍ଞାହୀନ ମଣିଷଟି
ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବସେ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ
ଶାଣିତ ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାର
ମୁଖୁତା ନିସୃତ ।

ବୁଝେନା ସେ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ବ
ନୀଚ ନୁହେଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଛିଣ୍ଡିଯିବ ତା ପଦର ଶୃଙ୍ଖଳା
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସେ ।

ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହିପାରେ ଯିଏ
ଅବା ନୁହଁଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ସହିବା ଲୋକଟି
ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୁଅଇ ବା କିଏ
ସମୟର କଷଟି ପଥରେ ।

କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅହରହ
ଚାଲେ ସିଏ ସମୟର ମସୃଣ ଚଟାଣେ
କଷାଟି ପଥରେ ଘଷି ତା କୋମଳ ଶରୀର
ସହିଛି ଯେ ଘର୍ଷଣ ଉତ୍ତାପ
ଆସିବ ତା ଭାବାନ୍ତର
ନହେବ ନାସ୍ତିକ ଅବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ।

 63 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *