February 04, 2023
11 11 11 AM
ତୁ –  ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ
ହେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରୀ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର
ସ୍ବାର୍ଥୀମଣିଷ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ
ଅମଳିନ ପଦଚିହ୍ନ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଭାବର୍ ଡୋର୍ – ଅଭୟ ସରାପ୍
ଯେସାକୁ ତେସା – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ନଟବର କ’ଣ ଖବର – ଜୁମର ନାଥ ପାତ୍ର
ବାହା ଘର ନୁଆଁ ନୁଆଁ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
ଅଳସ ଆଖିରେ ଭିଜା ସପନ – ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ 
ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ
ହୃଦୟର ଗୀତି-ଜୟଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ-ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି
ସରସ୍ୱତୀ ଜଣାଣ-ଭୃଗୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ (ଶର୍ମା)
ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ସରସ୍ଵତୀ-ଉର୍ମିଳା ଗଉଡ଼
ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଦରଦି_ଦରଦ – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ 
ସ୍ମୃତି – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ 
ଭାବନାର ଭଗ୍ନ କାନ୍ଥ – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ 
କୁହୁକ କୁହାଟ  – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ 
Latest Post
ତୁ –  ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ହେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରୀ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର ସ୍ବାର୍ଥୀମଣିଷ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଅମଳିନ ପଦଚିହ୍ନ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଭାବର୍ ଡୋର୍ – ଅଭୟ ସରାପ୍ ଯେସାକୁ ତେସା – ଭାସ୍କର ରାଉତ ନଟବର କ’ଣ ଖବର – ଜୁମର ନାଥ ପାତ୍ର ବାହା ଘର ନୁଆଁ ନୁଆଁ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଳସ ଆଖିରେ ଭିଜା ସପନ – ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ  ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ ହୃଦୟର ଗୀତି-ଜୟଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ-ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଜଣାଣ-ଭୃଗୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ (ଶର୍ମା) ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ସରସ୍ଵତୀ-ଉର୍ମିଳା ଗଉଡ଼ ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଦରଦି_ଦରଦ – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ  ସ୍ମୃତି – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ  ଭାବନାର ଭଗ୍ନ କାନ୍ଥ – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ  କୁହୁକ କୁହାଟ  – ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ 

*ଜୀବନ୍ ଦୁଲି– ଅଶୋତୋଷ ଠାକୁର*

ଶିର୍ଷକ — ଜୀବନ୍ ଦୁଲି
~~~~~~~~~~~~~~~~
ଜୀବନ୍ ଦୁଲିକେ ଭାବର୍ ରସିଥି
ଭିଡି ବରକସ୍ କରି
ସମିଆଁ ଧୁକାଥି ଦୁଲିବସି ଗୀତ୍
ଗାଉଥାଆ ମନ୍ ଭରି
ଦୁଃଖ ଭି ନିଜର୍ ସୁଖ୍ ଭି ନିଜର୍
ହେତୁ ରଖିଥିବୁ କଥା
ଜୀଇଁଥିବା ଯାକେ ନିୟେ ବାଟେଂଚାଲି
ଠାଟେଂ ଟେକିଥିବୁ ମଥା [୧]

ଜନମ୍ ହେଇଛୁ ଧରମ୍ କେ ଧରି
ଜୀଇଁଥା କରମ୍ କରି
ମହତ୍ କବାରେଂ ସୋର୍ କରୁଥିବେ
ଗଲେ ଘଲେ ତୁଇଁ ମରି
ଜୀବନ୍ ଦୁଲିଥି ଝୁଲି ଝୁଲି ତୁଇଁ
ଆଗକେ ଫିକୁଥା ପାହାଁ
ସମିଆଁର୍ ଚକା ଘୁରୁଛେ ଘୁର୍ ବା
ଧରି ଧରମ୍ ର ରାହା [୨]

ଜୀବନର୍ ଦୁଲି ଚେତେଇ ଦଉଛେ
ଗଲା କଥା ଯାଆ ଭୁଲି
ସତ୍ ନିୟେବାଟେଂ ଚାଲୁଥାଆ ଛାଁଟେ
ହଁସି ଖେଲି ମିଲି ଜୁଲି
ଇଟା ନୁହେଁ ଭିନେ ମରିଯିମା ଦିନେ
ଛିଡ୍ ଲେ ଦୁଲିର୍ ରସି
ଜୀଇଁ ଥିବା ତକ୍ ରଖିଥିବୁ ଧକ୍
ପ୍ରେମ୍ ନେଇଁ ଯଉ ନଶି [୩]

ନୁକୋ କରମ୍ ଧରମ୍ କରୁଥିଲେ
ଦୁଳିବାଲା ନେ’ କଚ୍’ଡେ
ଉଲେଦୁଲେ ତତେ ଦୁଲଉଥିବା
ଉତ୍ ରେଇ ଦେବା ଲାଡେ
ଅସାର୍ ସଂସାରେ କିହେ ନୁହେଁ କା’ର୍
ଗୁଟେ କଥା ଆଏ ସାର୍
ଜୀବନ୍ ଦୁଲି ଥି ଝୁଲୁଥିମା ଇଁନେ
ଯେତ୍ କି ଆଏସ୍ ଯାର୍ [୪ ]

POET -ASHUTOSH THAKUR,
BOLANGIR, MANDAL,
MOB-9937933114,

 878 total views,  1 views today

2 thoughts on “*ଜୀବନ୍ ଦୁଲି– ଅଶୋତୋଷ ଠାକୁର*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *