October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*

*ବୋଉ ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟପ୍ରାଣ – ସ୍ୱାତୀ ସୁଚରୀତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ*★

ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ସାଜି ଆସିଛୁ ବୋଉ ତୁ
ମୋ ଜୀବନ ରେ …
ଯିବୁ ନାହିଁ କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ
କଥା ଦେ ତୁ ଥରେ …
ମୋ ଓଠେ, ମୋ ବାଟେ ଖୁସି ବୁଣିବାକୁ
ନିଜ ଖୁସି ଗଲୁ ଭୁଲି …
ମୋହରି ପାଈଁ ତୋ ‘ ନିଜ ଜୀବନକୁ
କରିଦେଲୁ ମୁଠେ ବାଲି…
ନାହିଁ ଅବଶୋଷ କାହା ଅଭାବରେ
ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ମୋହରି ପାଖରେ …
ତୋହରି ଆଶିଷ , ତୋହରି ପରଷ
ମୋ’ ପାଇଁ ଅଟେ ଯଥେଷ୍ଟ …
ସେଥିପାଇଁ ମା ‘ ଚରଣେ ବିନତୀ
ତୋ’ କୋଳ ସୁଖ ମିଳୁ ଥାଉ ନୀତି …
ଦୁନିଆରେ ମୁହିଁ ବଡ଼ ହେବା ଲାଗି
କରୁ ତୁ’ କେତେ ପ୍ରୟାସ …
ତୋ’ ପ୍ରୟାସ କେବେ ବୃଥା ରେ ନଯାଉ
ମାୟେ ! ମୋତେ ଏତିକି ଦିଅ ସାହସ । 🙏🙏🙏

 231 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *