March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ଅପାରଗ– ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି*

ଅପାରଗ

©ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ଅନେକ ଅପବାଦର ଅର୍ଗଳି
ଅନ୍ଧାରର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ
ତୋର ଅସହାୟ ଲୁହ ମାନେ
ନଈ ହୋଇ ବୋହି ଗଲେଣି।

ଏ ଲୁହ ମାନେ ବି ଅନାଥ ଅରକ୍ଷିତ
ଓ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ଵାଭିମାନୀ ,
ବୋହିଗଲା ବେଳେ କାହାର
ସାହାରା ଲୋଡନ୍ତିନି,
ଜାଗା ଅଜାଗା
ବେଳ ଅବେଳ ନ ଥାଏ,
ଟିକିଏ ଆହାଃରେ
ଲୋଟିପଡନ୍ତି ଛାତିରେ।

ହାତ ପାଦରେ ପଡ଼ିଥିବା
ଯୁଗ ଯୁଗର ବେଡି
ଖୋଲିବ ଖୋଲିବ
ଖୋଲୁ ନ ଥାଏ
ଅନ୍ଧାର ପଞ୍ଝାରୁ
ମୁକୁଳୁ ନଥାଏ ମୋକ୍ଷ।

ବିଶ୍ବାସ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ,
ଗଢିବାର ଦାନାବାନ୍ଧୁଥାଏ,
ଗଢିହେବା ଆଗରୁ ପୁଣି
ଭାଙ୍ଗିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥାଏ
ନିଆଁ ଲଗା ପଥରଟି ଜମା ବି
ହୁଙ୍କୁ ନଥାଏ ବାଟରୁ।

ମୋର ତମାମ ବ୍ୟଥା ଓ
ଅହେତୁକ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋର ଲୁହ
ପୋଛି ନପାରି ସନ୍ୟାସୀ ହେବାର
ଛଳନା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେଣି।

ପିଜୁଳି ଗଛରେ ବସି
ସୁଖ ଚାଖୁଥିବା ପକ୍ଷୀ
ଭବିଷ୍ୟତର ମଞ୍ଜି ହଗି ସାରିଲାଣି,
ମୁଁ ଏଇଥି ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି ଯେ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରି
ଅନେକ ଅପଗଣ୍ଡ ସ୍ଵପ୍ନ
ନିଜ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ମାଡି ବସିଲେଣି
ମୁଁ ଯାହା ପୋଥିଟେ ଖୋଲି ପାରୁନି।

କୋଉ ପୋଥି ଖୋଲନ୍ତି!

ମାସ ମାସ ଧରି ହରତାଳ ଚାଷୀ
ଗଜା ମରୁଡି କ୍ଷେତରେ
ବଇଁଶୀ ବଜାଉ ଥିବା ରାଜା
କୁଞ୍ଚ ସଜାଡୁ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ ସଂଦେହ
ନ କଲେ ମଲି କଲେ ମଲି।

ମୋ ଅଗଣାର ଫୁଲଗଛମାନେ
ମୋର ଆୟୁଧ ଓ ଅଧିକାରକୁ
ନେଇ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେଣି।

ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ଇଶ୍ବରୀର
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଥିଲା କାନ୍ଥରେ
ତା ଉପରେ ଅବସୋସର ଶିଉଳି
ଜମି ଗଲାଣି।

ମୋର ପାରଗପଣିଆ
କଥା ପଚାରୁଚୁ!

ତାକୁ ତ ବେଲୁନ କରି ଉଡେଇ ଦେଇଛି ଆକାଶକୁ,
ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅତୀତକୁ
ଫୁ କରି ଉଡେଇ ଦେଇଛି
ଏକା ବେଳେ।

କାହିଁକି?
ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
ଅଛି କି କାହା ପାଖରେ!
————————-
ଅନ୍ଦୁଳି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ମୋ-୯୪୩୮୧୪୦୯୯୯
—————-————

 357 total views,  1 views today

5 thoughts on “*ଅପାରଗ– ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି*

 1. First of all I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d
  like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you
  center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are usually wasted simply just
  trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Thanks!

 2. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog
  posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 3. What’s up everyone, it’s my first go to see at this web page, and piece of writing is truly fruitful in favor of me, keep
  up posting these types of articles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *