ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନେ 

କେବେ ଉନ୍ମାଦନା ଶିହରିତ ମନେ
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜୋଛନା ନିର୍ମଳ ସପନେ

ଭ୍ରମେ କଟାକ୍ଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ହୀନେ
ସଢୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଯାତନେ

ଶୃଙ୍ଗାରିତ ତନୁ ପ୍ରିତି ଅଭିମାନେ
ଉପସ୍ଥିତେ ଇନ୍ଦୁ ଅବକାଶ ଘନେ

ସମର୍ପିତ ମନ ମୁକୁଳା ଯୌବନେ
ଉପେକ୍ଷିତ ସ୍ୱପ୍ନ ତୃପ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନେ

ନିଶିର ଶଯ୍ୟାରେ ବିଭୋରିତ ପ୍ରାଣେ
ନିତି ନିତ୍ୟ ଆସ ଅସୀମ ଭାବନେ

ବୃଥା ଅନୁଭବ ମିଥ୍ୟା ଆଗମନେ
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନେ ଚିତ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶକତା ବିନେ

ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଦାନେ
ଅସ୍ତିତ୍ବ ହଜେଇ କାହା ପ୍ରତିଦାନେ

ଅନୁତପ୍ତ ଲଭେ ଆପଣାର ଗୁଣେ
ଲୋତକ ବାରିଧେ ଅବିରତ ସ୍ନାନେ

କେବେ ଉନ୍ମାଦନା ଶିହରିତ ମନେ
ସଢୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଯାତନେ
ଅସ୍ତିତ୍ବ ହଜେଇ କାହା ପ୍ରତିଦାନେ
ଲୋତକ ବାରିଧେ ଅବିରତ ସ୍ନାନେ

****

✍️ ଇଂ କେ. ସି ବାରିକ୍
ରାଜନଗର, ତିହିଡି, ଭଦ୍ରକ

2 thoughts on “ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନେ — ଇଂ କେ. ସି ବାରିକ୍”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *