March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

ଆନନ୍ଦଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ-ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ଆନନ୍ଦଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ

ଆନନ୍ଦଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ
ତେବେ ସେ ଡିସେମ୍ବରଟା!
ଶୀତର ଯେବେ ଶୀର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ
ଏମାନେ ଧାନଗଦା କରନ୍ତି।
ବାସ ଖୋଲା ନୀଳଛାତ ତଳେ
ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗଦା ଗଦା ସୁନା
ଏ ସୁନାର ଦର ଅଧିକ ଥା’ନ୍ତା କି?
ତଥାପି ଆନନ୍ଦର ହିଲ୍ଲୋଳ
ଆହା;
ବିକ୍ରି କରେ ପଇସା ଟେ ଆଣେ
ଶୀତର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ଯର ଅକଥ୍ଯ ଅତ୍ଯାଚାର ସହି
ମଣ୍ଡି ପାଖରେ ଶୋଇ ରହେ
ଆଖି ନପାଉଥିବା ତାରାଙ୍କୁ ବି ଗଣିନିଏ
ଉଲ୍ଲାସର ପରିଧି ଡେଇଁ
ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଉଠେ
ପୁଣି ଲୋଟିଯାଏ ସେ ସବୁ ଧାନବସ୍ତା ଉପରେ
ଏଇ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ଯଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି
ବୋଉ ମୋର ଭରିଦେବ ଏଇ ମାଣବସାରେ
ପାହିଲିରେ ଧାନବେଣ୍ଟ କରି
ପୁଣି ସେ କଳେଇଗଦାରେ ଗଦା କରିବ
ତମାମ ଅଶ୍ରୁ, ଘର୍ମ ନିଗିଡାଇ ପାଇଥିବା ସୁନା ସବୁକୁ..
ପୁଣି ଆନନ୍ଦଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ସବୁ ବାଡ ଡେଇଁ
ଡିସେମ୍ବରର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଳିବ
ତା ବି ଶୀତର ଶୀର୍ଣ୍ଣତା ସହ।।

ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

 84 total views,  2 views today

4 thoughts on “ଆନନ୍ଦଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ-ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *