March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ଅମାପ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଥେ

ଅମାପ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଥେ …. !!

 

ରହିଛି ମୁଁ ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ,
ଅମାପ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଥେ….. !

ଫିକା ଫିକା ଏବେ
ବୟସର ରଙ୍ଗ ,
ମେଳନ ପଦାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ
ସାହାନାଇ
ଶୁଭେ ରହି ରହି ,,,, !
ସାକ୍ଷୀ ଏ’ ସମୁଦ୍ରବେଳାର
ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରାଶି ….. !

ଅନେକ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା କୃଷ୍ଣଚୂଡାର
ସାମୂହିକ ହାଟ…. ।
ପଚାରଇ ଆକାଶକୁ ….,
ପବନକୁ….. ,
ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାର ଛନ୍ଦରେ ,
ଅବା ଫଗୁଣର ଫଗୁରଙ୍ଗ
ଗୋଲାପି ବେଳାରେ,,,

ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ,
ଏକାକାରଏବେ ..
ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ରଙ୍ଗ ….
ଲାଗେ କେଉଁ ଏକ
ଦୂର ପାହାଡୀ ମେଳାରେ
ଅନାମିକାର ରାଗ ପରି….. ।

ତୁମ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ମାଟିରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଏ ,
ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ ତୋଳେ
ଅନୁସୃଜିତ ସମ୍ବେଦନ ଗାଥା…।

ସମୟ ଗବାକ୍ଷରେ ନିର୍ବାକ୍ !
ନୀହାରିକା ଆଲୋକର
ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭେ ,,,,,
ମୁଦ୍ରିତ ନୀଳ ଚକ୍ଷୁ
ଦିଗ୍- ବଳୟ ବ୍ୟାପୀ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳିମାରେ
ମୁଖରିତ…. !

ତୁମ ଆଙ୍କିଥିବା ବିଧୃତ-ବେଦନା
ଖାଲି ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ…. ।
ବିତିଥିବା ଜୀବନରେ ଗାଥା ,
ସମର୍ପି ଅଭିମାନକୁ
ତୋଳି ଧରେ ,
ଭେଳା ଭେଳା ବଉଦକୁ
ତୂଳି ଧରି ଆଙ୍କି ଚାଲେ ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ-ତୃଷ୍ଣା- ଅବସାଦ ଗ୍ରସ୍ତ
ମାଟିର ମରୁରେ ,
ଅମାପ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଥେ…. !
______________
ସାଧନା ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ବର

 262 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *