March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

ଆଖିଏ ସପନ

 

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ ଦେଇଛ

ଛୁଇଁ ଯାଏ ସେ ଗଗନ

ଅସରନ୍ତି ଝିଲିମିଲି ତାରା ପରି

ଝଲକାଇ ଦିଏ ମନ।

ତୁମରି ସୃଷ୍ଟିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ

ଶୋଭାରେ ସେ ଭରପୁର

ସଜଫୁଟା ଫୁଲ ସୁବାସିତ ବାସ୍ନା

ସପନେ କରେ ବିଭୋର।

ମଞ୍ଜିଟିଏ ଯେବେ ଚାରାଟିଏ ହୋଇ

ଧିରେ ବଢ଼ି ବୃକ୍ଷ ହୁଏ

ଫୁଲ ଫଳେ ଶୋଭା ଛାୟା ଦାନେ ତାର

ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ।

ଉଦାସୀ ମନଟା ଅସଫଳତାରେ

ଭଗ୍ନମନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥାଏ

ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଣ ଆଖିରେ ଆଖିଏ

ସପନ ମୋ ଭରିଯାଏ।

ଧରାରେ ନଭରେ ଏଇ ସଂସାରରେ

ସର୍ବ ଠାରେ ଭରା ଶୋଭା

ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଆଖିଏ ସପନ

ଭରି ହୁଏ ମନଲୋଭା।

ତୁମରି ଏ ଦାନ କେତେଯେ ମହାନ

ବର୍ଣ୍ଣିକି ହେବ ହେ ପ୍ରଭୁ

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ ଦେଇଛ

ପୂରଣ କରିବ ସବୁ।

 

ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର।

 59 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *