ଏଇ ତ ଜୀବନ 

 

ଜୀବନ ସଦା ଦୋଛକି
ହତବୁଦ୍ଧି ରେଖା ରେ ଛନ୍ଦିତ
ନ୍ୟାୟ …ଅନ୍ୟାୟ
ଧର୍ମ… ଅଧର୍ମ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ…. ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ର
ଦୋସନ୍ଧି ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ
ମାପଯୁପ ଏ ଜୀବନ

କେବେ ପୁଣି …ଅଛି ….ନାହିଁ
ସୁନ୍ଦର …ଅସୁନ୍ଦର
ଆତ୍ମିୟ …ପର
ଦୁଃଖ….ସୁଖ
ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଭାବନା
ରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦପଦପ ଜୀବନ

ପୁଣି କେବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ
ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ର ମର୍ମେ ମର୍ମେ
କେବେ ନିକିତି ର ପଳା
ସରଳରେଖା ତ କେବେ ଭାରୀ
ଆଉ କେବେ ଟଳମଳ
ଆଉ କେବେ ତୂଳା ପରି ହାଲୁକା

ଏ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ
ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ବାସ୍ତବତା କୁ
ତ କେବେ ଫସିଯାଏ
ମାୟା ମରୀଚିକା ର କୁହେଳିକା ରେ
କେବେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ
ପଛେ ଅଗ୍ରସର ତ
ପୁଣି କେବେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତି
ଲହର ଫସର

ଶେଷେ ହୁଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ର ଶିକାର
ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନିକଟତର
ଦେହ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ପାଉଁଶ
ଏହା ହିଁ ଦେହ ର ପ୍ରକୃତ ଅବଶେଷ
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରେ କରି ପ୍ରବେଶ
ସବୁଜାଣି ପାରି କରେ ଅବସୋସ।।

କଲ୍ୟାଣୀ ହୋତା,

ପାରାବେଢା,ଶ୍ରୀରାମ ନଗର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *