April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ଏଇ ତ ଜୀବନ

ଏଇ ତ ଜୀବନ 

 

ଜୀବନ ସଦା ଦୋଛକି
ହତବୁଦ୍ଧି ରେଖା ରେ ଛନ୍ଦିତ
ନ୍ୟାୟ …ଅନ୍ୟାୟ
ଧର୍ମ… ଅଧର୍ମ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ…. ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ର
ଦୋସନ୍ଧି ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ
ମାପଯୁପ ଏ ଜୀବନ

କେବେ ପୁଣି …ଅଛି ….ନାହିଁ
ସୁନ୍ଦର …ଅସୁନ୍ଦର
ଆତ୍ମିୟ …ପର
ଦୁଃଖ….ସୁଖ
ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଭାବନା
ରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦପଦପ ଜୀବନ

ପୁଣି କେବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ
ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ର ମର୍ମେ ମର୍ମେ
କେବେ ନିକିତି ର ପଳା
ସରଳରେଖା ତ କେବେ ଭାରୀ
ଆଉ କେବେ ଟଳମଳ
ଆଉ କେବେ ତୂଳା ପରି ହାଲୁକା

ଏ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ
ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ବାସ୍ତବତା କୁ
ତ କେବେ ଫସିଯାଏ
ମାୟା ମରୀଚିକା ର କୁହେଳିକା ରେ
କେବେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ
ପଛେ ଅଗ୍ରସର ତ
ପୁଣି କେବେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତି
ଲହର ଫସର

ଶେଷେ ହୁଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ର ଶିକାର
ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନିକଟତର
ଦେହ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ପାଉଁଶ
ଏହା ହିଁ ଦେହ ର ପ୍ରକୃତ ଅବଶେଷ
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରେ କରି ପ୍ରବେଶ
ସବୁଜାଣି ପାରି କରେ ଅବସୋସ।।

କଲ୍ୟାଣୀ ହୋତା,

ପାରାବେଢା,ଶ୍ରୀରାମ ନଗର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ

 328 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *