*ଆହତ ହୃଦୟ*

ଉଡାଣ ଭରନ୍ତି
ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦମାନେ
ହୃଦୟ କୋଠରୀକାରୁ
ଯେବେ ଚିହ୍ନା ଜହ୍ନ ଜହର ଦିଏ ।

ଛଳଛଳ ଅଶ୍ରୁ
ମାପିବାରେ ଅସଫଳ ହୁଏ
ତୁମର ମୁଁ କିଏର ଅପେକ୍ଷା
ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତାଜମହଲ ତୋଳେ
ତମ ଛଳନାର ନୀରବତା ।

ବାସ୍ନାୟିତ ରାତି
କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ
ତମ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଃଶ୍ବାସ ମାରିବାରେ
ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ମନ
ଆଉଜି ନିଏ ଅପେକ୍ଷାମାଣ ଝର୍କା
ଉପେକ୍ଷିତ ସ୍ମୃତି ଜଳିବା ଭୟରେ ।

ବାମନର ଆଶା
ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ନିରାଶପଣ
ଆହତ ହୃଦୟର ଦିଏ ପରିଚୟ,
ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ
ଓହରି ଯାଏ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ
ଶାଶ୍ୱତ ଆଲିଙ୍ଗନର ସ୍ବପ୍ନଦେଖୁ ଥିବା ହାତ ।।

କାହ୍ନୁ ଚରଣ ସାହୁ
ପଣ୍ଡକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି
ମୋ: 8249520880

 528 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *