July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛି–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*

ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛି

ବିଗିଡି ଯାଇଛି ସନ୍ତୁଳନ ଆଜି
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଭାର
ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଜଳବାୟୁ କାହା
ହିତାର୍ଥେ ନାହିଁ ବେଭାର ।

ସ୍ବାର୍ଥାନ୍ଧ ମଣିଷ ଆଖି ବୁଜିଅଛି
ଚଉଦିଗ ସ୍ବାର୍ଥମୟ
ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଦୁଛି ଧରିତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି
ତା ହୃଦୟ ବିଷମୟ ।

ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥ ହିତେ କଳକାରଖାନା
ଆବର୍ଜନା ଛାଡେ ଦେହେ
ଛାଡି ଦିଏ ଯେତେ ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟୋମକୁ
ନିର୍ବିବାଦେ ତାକୁ ସହେ ।

ଚାତୁରୀ ପଣରେ ନିଜର ବିନାଶ
ଡାକି ଆଣୁଛି ମଣିଷ
ଦିନୁ ଦିନ ଲୁପ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ
ସତେ ହେବ ଦିନେ ଶେଷ ।

କୋଣାରକ ଦିନେ ସାଗର ଦର୍ପଣେ
ଦେଖୁଥିଲା ନିଜ ମୁଖ
ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ସାଗର ଯେ ଆଜି
ବଖାଣି ନ ପାରେ ଦୁଃଖ ।

ପ୍ରତିମା ବାରିକ
ବରଗଡ ବାବେବିରା

 574 total views,  3 views today

One thought on “*ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛି–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*

  1. ସତରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିତା ଯାହାକୁ ପାଠକ ପଢି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *