March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ମୋ ସମ୍ମୋହିନି!– ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

#ମୋ_ସମ୍ମୋହିନି!

ତୁମେ କିମ୍ପା ଆସ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ରେ
ପ୍ରୀତିର ହାଲକା ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ
ଚୁମ୍ବନ ଟିଏ ଆଙ୍କିବାକୁ ତୁମ ରକ୍ତିମ ଓଠେ
ଛପି ଛପି ମୋତେ ମୋଠାରୁ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ……

ତୁମ ଅପାଙ୍ଗ ଦୋହଲା ଚାହାଣୀ ରେ ମହାଦୁଃଖୀ
ଏବେ ନୀଳକଇଁ, ମୃଗୁଣୀ, ଭ୍ରମରୀ ଓ ଶଫରୀ
ତୁମ ଦୁଇ ନରମ ଓଠର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି
ପଳାସ ବି ଏଠି ଭୁଇଁରେ ଲୁଟଇ………

ପାଛିଏ ରାଶି ରାଶିକା ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ ନେଇ
ଆସ ନପୁଂସକ ସମୟରେ ଫିଦିନ
ଆଙ୍କିବାକୁ ତୁମ ଚାନ୍ଦ ମୁହଁ ମୋ ହୃଦ କାନଭାସରେ
ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ…….

ସରି ତ ନଥିଲା ସବୁକିଛି
ତୁମେ କିମ୍ପା ଚାଲିଗଲ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ
ଅବେଳରେ ଆସି
ପ୍ରଭାତି ତାରକା ସମ, ପ୍ରୀତିର ଦୀପ୍ତି ଦେଇ…….

ମୋ ସମ୍ମୋହିନି! ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ରେ
ତୁମ ନାମ ଦେଇଅଛି ଲେଖି
ତୁମେ ଯିଏ କେହି ହୁଅନା କାହିଁକି
ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ…….

*ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*
*ସଚିବ , ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ*
*ଅଡା, ବାଲେଶ୍ଵର*

 189 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *