March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ମନର_ମାନସୀ_ମୋର- ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

#ମନର_ମାନସୀ_ମୋର
💃💃💃💃💃💃💃💃💃

ଭଲପାଇ ଭୁଲିଯିବା ଶିଖିନି ବୋଲି ମୁଁ
ଭଲପାଇବା କୁ ଡରୁଥାଏ
ଆଖିର ଲୁହ ମନର କୋହକୁ
ନିଜର ବକ୍ଷ ରେ ଚାପିଧରି ଅନ୍ତର ମୋ ଜଳୁଥାଏ ।।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଉଷ୍ଣ ଅଶ୍ରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ
ତୁମର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ
ଧରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି
ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ ।।

ମନେମନେ କେତେ ଯେ ମାନସିକ କରିଥିଲି
ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି
ହେଲେ କ’ଣ କରିବି ?
ତୁମ ବିନା ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି ।।

ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି
ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରୁ ଭଲ ପାଏ
ଭଲ ପାଉଥିଲି, ପାଉଛି ଏବଂ ପାଉଥିବି
ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ।

ମନର ଆଇନା ରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିବ ବୋଲି
ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କହିପାରେନା
ହେଲେ କଣ କରିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି
ଏବେବି ବୁଝିପାରେନା।

ମୋ ମନ ବଗିଚା ରୁ ତୋଳି ତୁମକୁ
ଦେଲି କଳ୍ପନା ର ଗୋଟେ ରକ୍ତିମ ଗୋଲାପ
ହତାଦର କରିବନି ପ୍ରିୟେ ଏହି ଗୋଲାପ କୁ
ସାଦରେ ଘେନି ହୃଦୟ ଡାଇରୀରେ ସାଇତି ରଖିବ ।।

ଦୁର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେବି
ତୁମର ସେ ନୀଳ ନୟନକୁ ପାରୁନି ଭୁଲି
ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା ପଥର ପଥିକ ହୋଇ
ଚାହିଁ ମୁଁ ରହିଛି ତୁମେ ଫେରିବ ବୋଲି।

*ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

*ଅଡା,ବାଲେଶ୍ବର*

 182 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *