July 28, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଅଭୁଲା ସ୍ବପ୍ନ– ସମ୍ବିତ ଦାଶ*

ଅଭୁଲା ସ୍ବପ୍ନ

ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ବପ୍ନ
ମନେପଡେ ଅନେକ ବାର,
କାହାକୁ କହିବି କାହିଁକି କହିବି
ଦେଖିଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ମୋର ।
ଛୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ
ସ୍ବପ୍ନ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ,
କୁଆଡେ ଲିଭି ଗଲା ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ବପ୍ନ
ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ସାଇଁ ।
ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସ୍ବପ୍ନ ଆସିଯାଏ
ଭଙ୍ଗିଯାଏ ପରା ନିଦ,
ସେହି କଥା ଭାବି ବସିଲେ ଧିରେ ଧିରେ
ଲାଗେ ମତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ।
ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ବପ୍ନ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ
ବି ଭୁଲି ହୁଅନା,
ସେହି ସ୍ମୃତି ଧିରେ ଧିରେ ଆସି ମୋର
ଅନ୍ତରେ ଝୁରେ ସିନା ।

ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ବପ୍ନ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି
କେତେ ସୁଖ ଦେଇଛି,
ନିରାଶା ମନରେ ବି ମୋର କେତେ
ଆଶା ସଂଚାରିଛି ।

ସମ୍ବିତ ଦାଶ,ପଲ୍ଲୀକଣ୍ଟା,ଏରସମା, ଜଗତସିଂହପୁର

 166 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *