ବିଷୟ :- ରାଣ
****//****//****
ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଶା ଛାଡିଯାଏ ନିଶା
ମସ୍ତିଷ୍କ ହୁଏ ନିସ୍ତବ୍ଦ,
ଧମନୀର ରକ୍ତ ହୁଏ କି ଶୋଷିତ
ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଏ ଶବ୍ଦ ।।

ବଢୁଥିବା ପାଦ ପାଏ କି ଆଘାତ
କଷ୍ଟପାଏ କ୍ଷଣେ ମନ,
କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏ ପଥଚ୍ୟୁତ ନିଶା
ଜାଣିପାରେ ବୋଧେ ରାଣ ।।

ପାଞ୍ଚ ମନ ସାଥେ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି
ମଣିଷ ଶରୀରେ ବାସ,
ହୋଇଲେ ଆସକ୍ତ ସ୍ବାର୍ଥହିତେ ରତ
ବିବେକ ନ ମାଡେ ପାଶ ।।

ହୋଇଲେ ବାରଣ ନ ଖୋଜି କାରଣ
ହୃଦରୁ ହେଉ ସମ୍ମାନ,
ମାତାପିତା ରାଣ ନୁହେଁ ଅକାରଣ
ଅଚିରେ କର ପାଳନ ।।

ସୁଚିନ୍ତିତ ପଥ ଯାହା ଅଟେ ସତ୍ୟ
ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ,
ଆତ୍ମ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ମନନ
ନ ମିଳିବ କେବେ ରାଣ ।।

ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ
ଲଇକେରା,ଝାରସୁଗୁଡା
Saroj Kumar Sahu
Laikera,Jharasuguda

 389 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *