Il ବିନ୍ଦୁ ll

ଇଂ. ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନୀ

ତୁମେ ଅଳକା ପୁରେ ମୋ
ଅଳକାନନ୍ଦାଗୋ
ମାୟାପୁରେ ମାୟାବତୀ,
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେ
ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ମୋ
ଚିତ୍ରାଙ୍କନେ ଚିତ୍ରବତୀ ll
ତୁମେ ରଙ୍ଗ ମହଲରେ
ମୋ ରଙ୍ଗବତୀଟି
ସୁମନୋଦ୍ୟାନେ ସୁରଭୀ,
ସାଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱପ୍ନା
ମନର ମାନସୀ
କଳ୍ପନାର ଅଙ୍କା ଛବି ll
ତୁମେ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାରର
ଝଲକ ନେତ୍ରର
ମନରାଜ୍ୟେ ମନୋରମା,
ହୃଦ ବେଳାଭୂମେ ତୁମେ
ବେଳାବତୀ ମୋର
ଭ୍ରମକାଳେ ମତିଭ୍ରମl ll
ମତ୍ତ ଗଜଭlଲେ ମୁକ୍ତା
ଶୁଭ୍ର ପ୍ରାତେ ଶୁଭ୍ରl
ନିର୍ଝରିଣୀ ହୃଦେ ହୀରା,
ଝରା ଶେଫାଳୀର ବାସ୍ନା
ମାନସ ମନ୍ଥନୀ
ଭାବ ବିନୋଦିନୀ ମୀରା ll
କିବର୍ଣ୍ଣିବି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା
ସବୁ ତୁମେ ତୁମେ
ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସିନ୍ଧୁ,
ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣିଲେବି ପ୍ରିୟା
ହୁଏ ଅନୁଭବ
ଯେହ୍ନେ ମାତ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ll

ସମ୍ପାଦକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା
ପିତ୍ତଳ , ଗଞ୍ଜାମ

 47 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *