March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ଇନକିଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ — ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା*

#ଇନକିଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ !
*******************

ଚାଲ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ସଖା ସହୋଦର
ଆଜି ମଦମତ୍ତ ହେବାର ବେଳ
ବିଳମ୍ବ ନ’ କର… ହେ ବିଳମ୍ବ ନ’ କର…
ଆସ ହେବା ଅଗ୍ରସର ।

ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ହାତରୁ ଗୋଲାପ
ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧର, ଏବେ ପରା
ଗୋଲାପରୁ କଣ୍ଟା ସଫା କରିବାର ବେଳ ।

କେତେ ଆଉ ଗଣିବ ମାଟି ଟଙ୍କା ?
ଭାଣ୍ଡରେ ଭରିବ ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ?
ମିଶିଯିବ ଏଇ ମାଟିରେ ଦିନେ ସବୁ !!
ମାଟିକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୁଲି ଯାଆ
ଆ… ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁର ମୁଣ୍ଡ ଗଣି କାଟିଦେବା
ନିଜ ଭାଣ୍ଡ ଭରିବା ସେ ରକ୍ତରେ…ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ।

ମାଗି ଆଣିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ
କାହିଁ ଆଲୁଅର ସୂର୍ଯ୍ୟ ? ଦିଶୁଛି ଅନ୍ଧାର !
ଦିଶୁଛି ପରାଧୀନତାର ପଞ୍ଜୁରୀ !
ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁ..? ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁ..??

ସବୁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳଜଳ ହୀନ ଛଳନା ଏଠି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର
ଦେଶୀ ଡାୟାରର ମେସିନଗନରେ ଗରଜୁଛି ହିଂସା କପଟତା
ଏ ମାଟି ପାଲଟିଯାଉଛି ଜଘନ୍ୟତାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ୍
କାହିଁ ତୋ ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ? ମନରେ ଏବେହିଁ ନିଆଁ ଜଳା ।

ଏ ଜାତି ନୁହେଁ ନପୁଂସକ, ତୁ କାହିଁ ଶୁଣିବୁ
ମିଛ ମହାତ୍ମାର ଅଧା ଅଧୁରା ସତ୍ୟ ,,
———- “ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ” !!

ଅଧର୍ମ ନାଶ ପାଇଁ ଚାଲ ଆଉଥରେ ଲଢ଼ିବା
ମହାଭାରତ…
ଆ…ଏକାଧାରରେ କହିବା —
———- “ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ” !!
; “ଧର୍ମ ହିଂସା ତଥୈବ ଚଃ” ।

ଆଖିରେ ନ୍ୟାୟର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ବଳିତ କରି,
ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଇନ୍ଧନ କରିଦେଇ
ମିଛ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନ୍ଧାକାରକୁ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିବାକୁ
ମଶାଲଟେ ଜାଳିଦେବା,,
ଚଲାରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଆଣି ସେ କଣ୍ଟା
ଶତ୍ରୁ ଛାତିରେ ପିଟିବା,,
ଆ…ଚିତ୍କାର କରି ଶୁଣାଇବା ଶତ୍ରୁକୁ…
——- “ଇନକିଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ !”,
——- “ଇନକିଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ !”
ଲାଭ କାହିଁ ବାକି ଆୟୁଷକୁ ଅବଶୋଷରେ ଜୀଇଁ
ଚାଲ୍ ହସି ହସି ଚବିଶ୍ ବର୍ଷରେ ମରିଯିବା ।
#ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା.✍️

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ –
ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ
ଶହୀଦ ଦିବସ ।

*

 342 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *