November 28, 2021
11 11 11 AM
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*
*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ*
*ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ*
*ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର *
*ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*
Latest Post
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର* *ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ* *ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ* *ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର * *ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ରାମ ରାଜ୍ୟ ଫେରିଵ କି?*

***************

                                           ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

                                          **********

ସରି    ଆସିଲାଣି    ରାଵଣର କାଳ

ରାମ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଵହୁତ ଦୂର,

ବଢ଼େ  ଅତ୍ୟାଚାର ପଡ଼େ ହାହାକାର

ଅଥୟହେଲାଣି ସାରାସଂସାର।

 

ଧୈର୍ଯ୍ୟ  ହୁଏ  ଚ୍ୟୁତ  ଜୀଵନ ଵିଵ୍ରତ

ରାଵଣ ସଂସ୍କୃତି ଵିଲୋପ ପାଇଁ,

ଵିଶ୍ୱ    ଜନ  ମତ    ହୁଏ   ଏକତ୍ରିତ

ସାଗର   ସମାନ  ମାଡ଼ି ଆସଇ,

କୋଟି  ଜନତାର   ଶୁଭେ  ଉଗ୍ର ସ୍ୱର

କର ଅଵା ଵେଗେ ରାଵଣ ମାର,

ସରି    ଆସିଲାଣି    ରାଵଣର  କାଳ

ରାମ ରାଜ୍ୟ  ନାହିଁ  ଵହୁତ ଦୂର।

 

ସତେ   ଅଵା   କାଳ   କରିଵ କଵଳ

ସଂସାର  ଆଉ ତ  ନପାରେ ଚଳି,

ସେ ପରମ    ଶକ୍ତି   ଵଳରେ  ବିପତ୍ତି

ହଟିଵ   ରାଵଣ   ପଡ଼ିଵ  ଵଳି !

 

ଉଗ୍ର   ଜନ  ଵଳ   ହେଲାଣି   ପ୍ରଵଳ

ସାଗର  ଯେସନ  କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘେ,

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ   ଗଣ   ଲଭିଵେ   ମରଣ

ସଂସାର  ଚାଲିଵ  ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ,

ଶ୍ରୀରାମ  ଶାସନ  ନାହିଁ   ଵେଶି  ଦିନ

ରାଵଣ   ପାପର  ହେଵ  ସଂହାର,

ବଢ଼େ  ଅତ୍ୟାଚାର  ପଡ଼େ ହାହାକାର

ଅଥୟ  ହେଲାଣି  ସାରା ସଂସାର।

 

ରାଵଣ    ମରିଵ   ମାରିଵେ   ରାଘଵ

ରାମ  ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଡ଼େ ଡାକରା,

ସତ୍ୟର   ରାଜୁତି   ହୋଇଵ   ଉତ୍ପତ୍ତି

ରାମ  ରାଜ୍ୟହେଵ ସଂସାର ସାରା!

******************

ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

 46 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *