November 28, 2021
11 11 11 AM
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*
*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ*
*ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ*
*ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର *
*ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*
Latest Post
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର* *ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ* *ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ* *ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର * *ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

******* *ଵଳୁଆ କିଏ?* *********

               ***********

                 ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

                      ***********

ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ,

ଗୁରୁ   ପଚାରନ୍ତି   ପାରିଵ  କହି?

ଦୁନିଆଁର     ଟାଣ    ଦରଵଟିଏ,

ଭାଙ୍ଗେନାହିଁ ଖାଲି ଵଙ୍କେଇ ହୁଏ,

ଦିଏ ଆଘାତ,

କାଟଇ ପାତ,

ଧରାରେ ତା’ଠାରୁ ଟାଣୁଆ କିଏ?

 

କହିଲା ମୁନା,

‘ଲୁହା’ଟା ସଵୁଠୁ ଟାଣୁଆ କି ନା?

ଗୁରୁ କହିଦେଲେ  ଏ କଥା ସତ,

ତା’ଠାରୁ ଵଳୁଆ  କିଏ  କୁହ ତ,

କହେ ସନିଆଁ,

ତା’ନାମ ‘ନିଆଁ’,

ଲୁହା  ତରଳାଏ ନୁହେଁ କି ସତ?

 

ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ,

କଲେ ପରଶଂସା ଗୁରୁଜୀ ତହିଁ।

କହିଲେ  ଏଥର  କୁହତ ପିଲେ,

ନିଆଁଠୁଁ ବଳୁଆ କେଅଛି ଭଲେ?

କହିଲେ’ଜଳ’,

ଅଛି ତା ଵଳ,

ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇପାରେ ଢାଳିଲେ।

 

ହେଲେଅଵାକ,

କହିଲେ  ଗୁରୁଜୀ ରଖିଵ ଟେକ।

ଜଳ,  ନିଆଁ ଠାରୁ  ବଳୁଆ  ସତ,

ଜଳଠୁ  ଵଳୁଆ   କିଏ  କୁହ ତ?

ହୁଅନ୍ତି   ଵଣା,

ନାହିଁ ତ ଜଣା,

ଗୁରୁଜୀ   କହନ୍ତି ‘ମଣିଷ’ ମାତ୍ର।

 

ପାନୀୟ ହୁଏ,

ପିଇ ଦିଏ  ନର,  ଵଳୁଆ  କିଏ?

ଜଳଠୁ  ଵଳୁଆ   ହେଵ  ମଣିଷ,

ମଣିଷଠୁ  କିଏ   ହେଵ  ସରସ?

ଵିଚାରି   କୁହ,

ଉତ୍ତର    ଦିଅ,

ପାଠ  ପଢ଼ି  ହୁଅ  ଭଲ  ମଣିଷ।

 

ହୁଅନ୍ତି   ଭାଳି,

ଉତ୍ତର ନଦେଇ ହେଲେ ଵାଉଳି।

ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଶୁଣରେ ପିଲେ,

ମଣିଷ ‘ମୃତ୍ୟୁ’କୁ  ଡରଇ  ଭଲେ,

ମରଣ    ଵଳ,

ନର’କୁ   କାଳ,

ନର’ କି ସମାନ ‘ମରଣ’ ତୁଲେ?

 

ଏଥର    କୁହ,

ମୃତ୍ୟୁଠୁ  ଵଳୁଆ  ଅଛି  କି ନୁହଁ?

ପିଲା  ଉପରକୁ  ଚାହିଁଵା  ଦେଖି,

ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ପଡ଼ିଲ  ଥକି?

‘ପ୍ରାର୍ଥନା’ଵଳ,

ଅତି   ପ୍ରଵଳ,

ଶମନ  ଵାଟରେ  ଯାଏ  ଅଟକି।

*****************

ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

 34 total views,  1 views today

One thought on “*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *