*ଅପରିଚିତ*
—————–
ହଠାତ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଆଖି
ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା
ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପୂର୍ବର ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁଟି
ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥିଟିଏ ପରି
ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା
କେଉଁ ଏକ ଅଦେଖା ରାଇଜରୁ
ଆସିଥିବା ଅପରିଚିତ ନାୟକଟି
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହୃଦୟର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣକୁ ଆବୋରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲି
ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତଭରା ଓଠଟିଏର
ଅକୁହା ଅଶୁଣା କଥାକୁ
ଆଉ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲି
ଏକ ଅଲେଖା ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ।

ଅପରିଚିତର ଆଗମନ ଭରିଦେଲା
ମୋ ଆଖପାଖରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୁନ୍ୟତା
ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ନିର୍ଜନତା

ସଭିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରି ମଧ୍ୟ
ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି ବଧିର
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା
କେବଳ ସେହି ଅପରିଚିତର ସ୍ୱର ।

ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି
ମନର ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବକୁ
ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି ତା’ ଆଗେ
ମୋ ଜୀବନର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ
ସମର୍ପଣ କରିଦେବି ତା’ ହାତେ ।

ବାର ମାସେ ତେର ପର୍ବ
ଯାବତୀୟ ଓଷା ବ୍ରତ ରଖି
ସାଜିଯିବି ତାହାରି ବ୍ରତଚାରିଣୀ
ପାଦରେ ପାଉଁଜି ବାନ୍ଧି
ତା’ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଦିବାନିଶି ନାଚିବି
ସାଜି ଏକ ନୃତ୍ୟରତା ହରିଣୀ ।

ହଠାତ ଭାବନା ରାଇଜରୁ
ଫେରିଆସେ
ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଯାଏ
ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନରେ
ମୁଁ ଯେ ପଥହରା ପଥିକଟିଏ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଚଲା ପଥରେ
ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସଟିଏ ଛାଡ଼ି
ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ
ମୋର ଏଇ
ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ।
★★★★★★★
ଦୀପିକା ଦାଶ

 551 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *