💐ଚେନାଏ ମହକ💐
*****************
ତୁମେ ସେଇ ମୋ ଅପାସୋରା
ପଥର ଦୂରନ୍ତ ପଥିକ
ମୁଁ ତୁମ ନିଷ୍କପଟ ଛାୟାର କୁହୁକ
ଥରୁଟିଏ ଛୁଇଁ ଦେଖ ମୋତେ
ମାୟା ନୁହେଁ ଛାୟାଟିଏ ମାତ୍ର
ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍ଥାଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ
ଫେରି ଦେଖ ମୁଁ ସେଇ
ଅସ୍ତଗାମି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଲୋକ
ଅନାହତ ହୃଦ କନ୍ଦରରେ
ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିଏ
ମୁଁ ସେଇ ତୁମ ପ୍ରତିଟି
ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ
ଯିଏ ସକାଳର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଲୋକରେ
ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଯାଉଥିବା
ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର
ତୁମ ଚଲାପଥରେ ଚହଟି ଉଠୁଥିବା
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରର ଚେନାଏ ମହକ।
******************
ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଷଡଙ୍ଗୀ
ଭଞ୍ଜନଗର
ଗଞ୍ଜାମ।

 1,260 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *