March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ମନ ମଉସୁମୀ ଝୁରେ– ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଷଡଙ୍ଗୀ*

।।ମନ ମଉସୁମୀ ଝୁରେ।।

ଆଜି ଏଇ ଭରା ଆଷାଢ଼ ରାତିରେ
ପହିଲି ରଜରେ ଝରଇ ଧାରା
ସ୍ମୃତି ନେଇ ଆସେ ଆଦ୍ୟ ମଉସୁମୀ
ବିଞ୍ଚିଦିଏ କେତେ ଶୀତଳ ପୀୟୂଷ ଧାରା।
ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତା
ଚମକି ଉଠଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ
ବିକଳ-ଚାତକ ସଜଳ ଆଖିରେ
ତୃଷ୍ଣାର ମହା ସିନ୍ଧୁ।
ଛମ ଛମ ନାଚଇ ବରଷାରାଣୀ
ରିମ ଝିମ ସଙ୍ଗୀତର ଅପୂର୍ବ ରାଗିଣୀ
ଅଦୂରର ତାଳବଣ ଛୁଏଁ ଯେବେ ଲାଜେ
ମଉଳା ଫୁଲର ନିରିମାଖୀ ମନ ଅଭିମାନେ କେତେ ଭିଜେ।
ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ବିଛୁରିତ ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
ରଙ୍ଗହରା ସେଇ ବୈଶାଖର ଜ୍ୱାଳା
ଝରା ପତ୍ରର ତନୁ।
ଏ ମେଘ ଆଣିଛି ବିରହର ସ୍ତୋତ୍ର
ବର୍ଷାର ମେଖଳା ଛୁଇଁ
ମନ ଗହନରେ ଲାଗିଯାଏ ନିଆଁ
ମିଠା ଝଲକଟେ ପାଇଁ।
ମୋ ଓଠୁ ପୀୟୂଷ ସରି ସରି ଆସେ
ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ
ଗୋଧୂଳି ଆକାଶ ଶ୍ରାବଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ଝୁରେ ନିତି ତୁମ ପାଇଁ।
ଏ ବରଷା ହେଉ ସମ୍ଭାବନାର
ପ୍ରେମମୟ-ପୂଣ୍ୟଭୂମି
ଏ ବରଷା ଆଣୁ ଭରା-ବିଶ୍ୱାସର
ରିମ ଝିମି ମଉସୁମୀ।
**********
ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଷଡଙ୍ଗୀ
ଭଞ୍ଜନଗର
ଗଞ୍ଜାମ।

 298 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *