March 25, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ପ୍ରେମ– ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଷଡଙ୍ଗୀ*

——ପ୍ରେମ—-

ଏକାନ୍ତରେ ହେଉ ଅବା
ଅତି କୋଳାହଳେ
ବ୍ୟସ୍ତ-ବିବ୍ରତାର ଆବିଳତା
ଛାତି ଚିରି ତୁମେ ଧସି ଆସ
ନିରବିତ ହୃଦକକ୍ଷେ
ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ନେଇ
ପାହାନ୍ତି ସକାଳର
ରୂପେଲି ଆଲୋକ ହୋଇ
ମୋ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନର
ରଙ୍ଗୀନ ଛବିରେ,
ରହି ଅଛ ତୁମେ କୋଉ କାଳୁ
ମୁଁ ବି ଜାଣି ପାରୁନି
ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭୁଲିବାକୁ
ସ୍ମୃତି-ସ୍ତବକର ପାଚେରୀକୁ
ଡେଇଁ ଆସି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ
ଜୀଇଁବାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଜୀବନ
ପୁଣି ସେଇ ଗଭୀର ସ୍ନେହଁରେ
ତୁମ ମୃଦୁ ହସ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ
ବାନ୍ଧି ହୋଇଛି ମୁଁ କେଉଁ
ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଯାଏଁ
ତୁମ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତୁରେ
ବାର ବାର ତରଙ୍ଗ ଖେଳେ
ଘଣ୍ଟ ସ୍ଵନ ପରି
ମନ ମନ୍ଦିରରେ
ତୁମେ ବଦଳି ଗଲ ସିନା
ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି
ଯେଉଁଠି ଛାଡି ଯାଇ ଥିଲ
ସେଇ ଦୋଛକିର ନିଶିଥ ପଥେ
ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମନେ ପଡ ତୁମେ
ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି
ଥକି ପଡି ନାହିଁ
ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା
ମାପିବାର ପ୍ରୟାସେ
ମୁଁ ଏକ ପାଗଳୀ ପ୍ରେମିକା
ପ୍ରେମ ମୋର ତୁମ ପାଇଁ
ନିହାତି ନିଜସ୍ୱ
ତାହା କେବେ ବି
ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରେନା।
———–
ସୁଜାତା ଷଡଙ୍ଗୀ
ଭଞ୍ଜନଗର
ଗଂଜାମ।

 1,353 total views,  1 views today

One thought on “*ପ୍ରେମ– ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଷଡଙ୍ଗୀ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *