March 21, 2023
11 11 11 AM
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
Latest Post
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ

*ପୁନର୍ମିଳନ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*

ପୁନର୍ମିଳନ

ଅଭିଶପ୍ତ ଏ ଜୀବନ ପଥରେ
ତୁମକୁ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷା
ତାତିଲା ବାଲି ପଟାରେ
ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳଧାର ଭଲି
ଅଟକି ଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ।

ଜୀବନର ସକଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ
ଗଣ୍ଠିରେ ପୂରେଇ ମୁଁ ଗଲି ତୁମ ଆଡେ
ହେଲେ ତୁମେ ଫେରି ପଡିଲ ବୀପରୀତ ଦିଶାରେ
ମଧୁକୁଞ୍ଜର ମୋହରେ ।
ମୁଁ ନିରାଶ ହେଲି ପଥରେ ।

ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଢେଉ
ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଗନର ମିଟି ମିଟି ତାରା
ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା ସେ ଜହ୍ନ ।ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେଇ ରିମ୍ ଝିମ୍ ବର୍ଷା ରାତି
ଯିଏ ମିଳେଇ ଥିଲା ଆମର ଦୁଇ ମନ ।

ସମୟର ତାଡନାରେ ଫିକା ପଡିଗଲା
ଆମ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ
ଠେଲି ଦେଲା ଦୂର ବହୁ ଦୂର
ଯେଉଁଠି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅହର୍ନିସି ବାଜୁଥିବା ବିରହ ଗୀତି ।

ତଥାପି ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ସେଇ
ବଟ ବୃକ୍ଷର
ସାତ ଘେରା ବନ୍ଧା ନାଲି ସୂତାକୁ
ଯେଉଁଠି ଲାଗି ଥିଲା ଆମ ଚାରି ହାତ ।
ତୁମେ ସୁଖରେ ରୁହ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି
ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ଆର ଜନ୍ମ ରେ ହେବ
ଆମର ପୁନର୍ମିଳନ ।

Pratima Barik
Bargarh
Babebira

 668 total views,  1 views today

16 thoughts on “*ପୁନର୍ମିଳନ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *