March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି– ଡ଼. ଅଶୋକ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ*

ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି

ଡ଼. ଅଶୋକ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଭଞ୍ଜନଗର

ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିକି ଗଲିଲୋ ସଜନୀ

ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି

ଯୋ’ ଡ଼ାଳ ଧରିଲି, ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲି

ରକ୍ତ ଶୋଷି ଶୋଷି ଖାଉଛି

କେଉଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋହବିଷ୍ଠ ମନ

ଏବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ

କେଉଁ ମୋହର ପଙ୍କରେ ଚିରକାଳ

ନିମଜ୍ଜିତ ସମୟର ପଦ୍ମ

ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଯାଏ ଅତି ସରାଗରେ

ନୀଳ ପଦ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନିଳ କେଶର

କ୍ଷୁଧିତ କୁମ୍ଭୀର ଓଷ୍ଠେ ସଂଚରିଯାଏ

ମହା ଭୋକର ଚରୁ-ଅନ୍ନ

ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ହାଡ଼

ହାତରୁ ଖସିପଡ଼େ ପଦୁଅଁର ନାଡ଼

ରହସ୍ୟମୟ ସରସୀ ଜଳରେ

ପଦ୍ମ କିନ୍ତୁ ଝୁଲୁଥାଏ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ

ଛାତିଏ ପାଣିକି ଗଲିଲୋ ମିତଣୀ

ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି

ରକ୍ତକ୍ଷରା ପାଖୁଡ଼ାଟେ ଛୁଇଁଦେଲି ବୋଲି

ଡୁବି ଯାଉଛି ମୋ’ଯୌବନ ପଦୁଅଁ

ବୟସର ସାତତାଳ ପଙ୍କେ

କେଉଁ ମହା କାଳର କିମିଆରେ

ବଶୀଭୂତ ପଦ୍ମ,

କେଉଁ ଗୋପିତ ନୀଳ ସମ୍ମୋହନରେ

ଲୀଳାୟୀତ ମନ

ଲମ୍ପଟ ଭ୍ରମର ପରି ବାରମ୍ବାର

ଛୁଇଁବାକୁ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାଟନ

ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲୁଚିଛି ଦେଖ

ସେ କେଉଁ ମାୟାବିନୀ ରାକ୍ଷସୀ

ମଧୁରେ ତା’ ଭରିଦିଏ ବିଷର କୁହେଳୀ

ରଙ୍ଗରେ ବିଞ୍ଚିଛି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାକ୍ଷରୀ ଜଳ

ତକ୍ଷକର ରୂପନିଏ କୋମଳ ମୃଣାଳ

ସେ ନିଷିଦ୍ଧ ପଦ୍ମ ମୋହରେ ମତୁଆଲା

ମୁଁ ଏକ ପାଗଳ ଭଅଁର

ମୃତ୍ୟୁର ଚିତ୍ରଶାଳାରେ

ଶେଷ ଚିତ୍ରକର।।

 299 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *