March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ରାଜପଥ– ସାଗରିକା ସାହୁ*

ଶୀର୍ଷକ- ରାଜପଥ

ଜୀବନର ରାଜପଥେ ପଥିକ ମୁଁ ଏକା
କିଏ ଜାଣେ କେବେ ତୁମ ସହ ହେବ ଦେଖା।
ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ହେବା ପାଇଁ ବାଟବଣା
କାଳେ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ଏକ ପଥିକ ଅଜଣା।
ଘଟିଚାଲେ କେତେ ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା
କେବେ ମୁଁ ଆହତ ପୁଣି କେବେ ମର୍ମାହତ।।
ରାଜପଥ କଡର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଟି ହୋଇ
ନୂତନ ପଥିକ ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି ଚାହିଁ।
ଉଠାଣି ଗଡାଣି ପୁଣି କେବେ ମୋଡ଼ ଆସେ
ଚାଲିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଥିକ ଟେ ଜାଣେ।।
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଥିକ ଟି ଯାଏ ଯେବେ ଥକି
ଆଗାମୀ ଆଶାରେ ଚାଲେ ନ ଅଟକି।
ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ସେ ରହିଥିବ ସାକ୍ଷୀ
ନୂତନ ପୁରାତନ କୁ ସବୁ ସେ ଦେଖିଛି।
ପଡ଼ିରହିଛି ସେ ଭାଗ୍ୟ କୁ ଆଦରି
ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ଯାଉଛି ଯେ ଚାଲି।।

Name- Sagarika Sahoo
ଯାଜପୁର

 303 total views,  1 views today

One thought on “*ରାଜପଥ– ସାଗରିକା ସାହୁ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *