March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ମୁଁ ରାଜପଥ- ଧରିତ୍ରୀ ଦେବତା*

 

ମୁଁ ରାଜପଥ
**********
ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବର ଓଢ଼ଣି ତଳେ
ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରି ଏ ମହୀକୋଳେ
ସୁଗମ୍ୟେ ସହାୟକ ଅବିରତ
ମୁଁ ରାଜପଥ, ମୁଁ ରାଜପଥ

କେଉଁଠି ସିଧା ମୁଁ କେବେ ସର୍ପିଳ
କେବେ ଘାଟୀପଥ କେବେ ନଦୀପୋଲ
ସରଳ କରିଥାଏ ଯାତାୟାତ
ମୁଁ ରାଜପଥ, ମୁଁ ରାଜପଥ

ନିର୍ଜନ କେବେ ମୁଁ, କେବେ ଯେ ଗହଳ
ଟାଙ୍ଗରା କେଉଁଠି, କେଉଁଠି ଶ୍ୟାମଳ
କେବେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ରେ ମୁଁ ଶୋଭିତ
ମୁଁ ରାଜପଥ, ମୁଁ ରାଜପଥ

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମୁଁ କେତେ ଘଟଣାର
କେବେ ଦଙ୍ଗା, କେବେ ଖୁସି ପରବର
କେବେ ଧର୍ମଘଟ, କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ମୁଁ ରାଜପଥ, ମୁଁ ରାଜପଥ

ମୋ ମନରେ ନାହିଁ ପାତର ଅନ୍ତର
ହେଉ ଧନୀ ଅବା ଦରିଦ୍ର ଅପାର
ନିର୍ବିକାର ,ଲିଙ୍ଗ ଅବା ଧର୍ମଗତ
ମୁଁ ରାଜପଥ, ମୁଁ ରାଜପଥ

Dharitri Debta
Rampur, Subarnapur

 406 total views,  1 views today

One thought on “*ମୁଁ ରାଜପଥ- ଧରିତ୍ରୀ ଦେବତା*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *