March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର_ହୁଙ୍କାର — ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର_ହୁଙ୍କାର

ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ଦୁନିଆରେ ପଶାପାଲିର ପଶରା ମାଳ ମାଳ,
ଛକାପଞ୍ଝାରେ ବାଜି ଲାଗେ ନିରୀହ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତିକାର ।

ବନ୍ଧକର ବନ୍ଦୀଶାଳେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବିହଙ୍ଗ ମାତ୍ରକ ,
ହେଲେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବନି କାହା ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ହୁଙ୍କାର ।

ଜଞ୍ଜିରର ବେଡିରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ କାହା ଅଶ୍ରୁ,
ଲୋତକର ବନ୍ୟା କେବେ ଧୋଇପାରିବନି ମନର ବୁକୁ।

ଶୋଣିତ ଧାରରେ ହୁଏତ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆସ୍ଫାଳନ,
କେବେ ପରାଜୟ ମଣିନି ଲେଖନୀର ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ।

ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଖାଲି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ପରାଭବ,
ଗର୍ବକୁ ମସ୍ତକେ ବାହୀ ନରେଶର ବିକଟାଳ ବିଳାପ ।

ମିଛ ଭାବନାରେ ସ୍ବଦେଶେ ନିଜକୁ ମଣି ବୈଷ୍ଣବ ,
ଅଜାଣତେ ନିଜପରେ କରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କୁଠାରଘାତ ।

ଭ୍ରାନ୍ତିର ଭୟ ସିନା ଚୁପ୍ କରିପାରିବ କାହା ମୁଖ ,
ସବୁ ବୃଥା ଯେବେ କଲମ ଦେବ ଅକ୍ଷରକୁ ରୂପ ।

କାହା କୁଟଚକ୍ରାନ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନୁହେଁ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ,
ନିସୃତିକୁ ପଥର ଅନାବଶ୍ୟକ ସେ ନିଜେ ସ୍ବୟଂଶିଦ୍ଧ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ

 282 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *