August 02, 2021
11 11 11 AM
*ପାରିବାନି କିଆଁ ଜିଣି ହୃଦୟ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
*କିଏ ତୁମେ -ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା *
*ଶ୍ରାବଣରେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ତଥାପି କହୁଛ–ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ*
*ନାରୀ ହିଁ ନାରୀ -ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିର ଜହ୍ନ ଆଲୋକ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷର ବ୍ୟଥା-ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା*
*ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
*କୁଆଁତାରା – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*BROKEN PROMISES – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ବାପା – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ*
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
Latest Post
*ପାରିବାନି କିଆଁ ଜିଣି ହୃଦୟ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ* *କିଏ ତୁମେ -ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା * *ଶ୍ରାବଣରେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ତଥାପି କହୁଛ–ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ* *ନାରୀ ହିଁ ନାରୀ -ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିର ଜହ୍ନ ଆଲୋକ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷର ବ୍ୟଥା-ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା* *ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ* *କୁଆଁତାରା – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *BROKEN PROMISES – Dr.Prasana Kumar Dalai* *ବାପା – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ* *କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*

*ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର_ହୁଙ୍କାର — ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର_ହୁଙ୍କାର

ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ଦୁନିଆରେ ପଶାପାଲିର ପଶରା ମାଳ ମାଳ,
ଛକାପଞ୍ଝାରେ ବାଜି ଲାଗେ ନିରୀହ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତିକାର ।

ବନ୍ଧକର ବନ୍ଦୀଶାଳେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବିହଙ୍ଗ ମାତ୍ରକ ,
ହେଲେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବନି କାହା ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ହୁଙ୍କାର ।

ଜଞ୍ଜିରର ବେଡିରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ କାହା ଅଶ୍ରୁ,
ଲୋତକର ବନ୍ୟା କେବେ ଧୋଇପାରିବନି ମନର ବୁକୁ।

ଶୋଣିତ ଧାରରେ ହୁଏତ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆସ୍ଫାଳନ,
କେବେ ପରାଜୟ ମଣିନି ଲେଖନୀର ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ।

ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଖାଲି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ପରାଭବ,
ଗର୍ବକୁ ମସ୍ତକେ ବାହୀ ନରେଶର ବିକଟାଳ ବିଳାପ ।

ମିଛ ଭାବନାରେ ସ୍ବଦେଶେ ନିଜକୁ ମଣି ବୈଷ୍ଣବ ,
ଅଜାଣତେ ନିଜପରେ କରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କୁଠାରଘାତ ।

ଭ୍ରାନ୍ତିର ଭୟ ସିନା ଚୁପ୍ କରିପାରିବ କାହା ମୁଖ ,
ସବୁ ବୃଥା ଯେବେ କଲମ ଦେବ ଅକ୍ଷରକୁ ରୂପ ।

କାହା କୁଟଚକ୍ରାନ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନୁହେଁ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ,
ନିସୃତିକୁ ପଥର ଅନାବଶ୍ୟକ ସେ ନିଜେ ସ୍ବୟଂଶିଦ୍ଧ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ

 89 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *