July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଦହି ପଖାଳ– ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ*

🌹🌹 ଦହି ପଖାଳ 🌹🌹
ଦହି ପଖାଳର ଚାହିଦା ରହିଛି
ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲେ,
ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବଡ଼ିଚୁରା ଶାଗ
ତା’ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ l
କାକୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡରେ ଲୁଣଲଙ୍କା ଥିଲେ
ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ଗଡେ,
ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଚକଟାଟି
ଖାଇବାକୁ ମନେ ପଡ଼େ l
ଭଜା ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିକୁ ସୁଆଦ
ତା’ ସାଥିରେ ଖାଉଥିଲେ ,
ଖାଇବାର ମଜା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ
ଦହି ତୋରାଣି ପିଇଲେ l
ଖାରବେଳଟାରେ ଲାଲି ତରଭୁଜ
ଲିଚୁ କୋଳି ଖାଇବାରେ,
ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଖଟ ପାରି ଦେଲେ
ମଜା ଲାଗେ ଶୋଇ ବାରେ l

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ
ଛତ୍ରପୁର
9861143878

 85 total views,  1 views today

One thought on “*ଦହି ପଖାଳ– ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *