******* *ଏକ କପ୍ କଫି* ******
************
ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
************

ଶୀତ ସକାଳରେ କାକର ବେଳାରେ
ମନ ଚାହୁଁ ଥିଲା ଅଲଗା କିଛି,
ଆନ ମନା ମୋର ଏକଲା ପଣର
କରିଦେଲ ଦୂର ସୁଯୋଗବାଛି।

ସରାଗେ ଡାକିଲ ସାହାରା ହୋଇଲ
ଦେଇଗଲ କପେ ଗରମ କଫି,
ଅଜଣା ମୋ ଭାବେ, ମହା ଅନୁଭବେ
ମନ ଦେଇ ମନ କିଣ ତଥାପି,
ମମତା ବନ୍ଧନ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ
ସ୍ନେହ ମୋହ ନପାରିଲି ମୁରୁଛି,
ଶୀତ ସକାଳରେ କାକର ବେଳାରେ
ମନ ଚାହୁଁ ଥିଲା ଅଲଗା କିଛି।

ନୂଆଁ ବନ୍ଧୁତାର ସୁଆଦ ଅପାର
ଅନୁଭବି ତାର କରେ ଆଦର,
ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ପ୍ରବାହେ ସଂସାର
ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ସରଗ ପୁର।

ମନେ ହୁଏ ଭାଳି ସଂସାରେ କିଭଳି
ମଣିଷ ମଣିଷ ହୁଏ ବଇରି,
ଏ ସାର ସଂସାର ଏକ ପରିବାର
ବ୍ୟବହାର ଦିଏ ଆପଣା କରି,
କପେ କଫି ମୋର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର
ମୁକୁଳା କରିଲା ବନ୍ଧୁ ପରଖି,
ଆନ ମନା ମୋର ଏକଲା ପଣର
କରିଦେଲ ଦୂର ସୁଯୋଗ ବାଛି।

ପାରେ ଯିଏ ଜାଣି ମନ ନିଏ ଜିଣି
ମମତା ବନ୍ଧନେ ପାରଇ ରଖି,
ଆପଣା ଅନ୍ତର ଭଗବତ ଘର
ଜଣାଇଦିଏ ତା’ ଗୋଟିକ କଫି।

**************************

ଶିକ୍ଷକ, ଡେଙ୍ଗାଡି,ଗଞ୍ଜାମ,
୯୫୮୩୪୩୮୧୭୪।
ସ୍ୱରଚିତ********************

 445 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *