April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କ ପାନ ବଟୁଆ— ବନଲତା ଜାଲି

ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କ ପାନ ବଟୁଆ

ବନଲତା ଜାଲି

ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କର ପାନ ବଟୁଆ
ବାଡି ପାନକୁ କତୁରା ଗୁଆ ।।
ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଚମନ ବାର୍
ଚୂନ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲି ଖଇର ।।
ପାନ ମିଠା ସାଥେ ଛୋଟ ପୁଡିଆ
ପାନ ପାଇଁ ସେତ ଭାରି ବଢିଆ ।।
ପାନରେ ସିଏ ତ ଭାରି ଅମଳି
ତା’ବିନା ସେ ହୋଇଯାନ୍ତି ପାଗଳୀ ।।
ପାନ ବଟୁଆକୁ ଦେଲେ ସେ ଖୋଲି
ସମସ୍ତେ ସେଠିକୁ ଆସନ୍ତି ଚାଲି ।।
ସଭିଁଏ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମ ଦିଦି
ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଙ୍ଗ ଜଲଦି ।।
ବଟୁଆ ଖୋଲନ୍ତି କଥାକୁ ଶୁଣି
ପାନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣି ।।
ମେଲାଇ ବସନ୍ତି ପାନ ପସରା
ଆରମ୍ଭ କରିଣ କଥା ଅସରା ।।
ପାନ ସାଥେ ସିଏ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଖୁସି
ସ୍ନେହ,ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାଏ ସେଥିରେ ମିଶି ।।
ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣା ଲୋକ
ପାନ ପାଇଁ ବଢେ ତାଙ୍କରି ଭୋକ ।।
କହନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ ପାନ ତ କାହିଁ
ଶୁଣି ଭଙ୍ଗା ପାନ ଦ୍ଯନ୍ତି ବଢାଇ ।।
ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ଭାରି ଆନନ୍ଦ
ଦିଦିଙ୍କ ବଟୁଆ ନିନ୍ଦାବାଦ ।।

କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ,ପୁରୀ ।

 835 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *