April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

: *ମୁଁ ପୁଣି ଝରି ଯିବି — କାଳି କୁମାର*

: ମୁଁ ପୁଣି ଝରି ଯିବି

ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ବ, କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ
ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବି
ଗଛରୁ-ଡାଳରୁ-ପତ୍ର ଗହଳିରୁ-ନିଜ ଜୀବନରୁ ।
କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଯିବି
ଧରଣୀର କୋଳରେ- ଧୂଳିକଣାର ମେଳରେ
ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ।
ମୁଁ ହଜିଯିବି,
ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ
ପ୍ରଭାତର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ।।
ମୁଁ ହିଯିଯିବି
ବହୁରୂପୀ ସମୟ ପରି
ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଟି ପରି
ଅପରିବ୍ୟକ୍ତ ଭାବନାଟେ ପରି
ଅଲୋଡା ଜୀବଟେ ପରି
ମୁଁ ପୁଣି ଠକି ଦେଇ ଝରି ପଡ଼ିବି
ଗଛରୁ-ଡାଳରୁ-ପତ୍ର ଗହଳିରୁ-ନିଜ ଜୀବନରୁ ।
ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବି
ଜହ୍ନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଛନାରୁ
ଶିଶିରର କାକର ବିନ୍ଦୁରୁ
କୁହୁଡ଼ିର ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶରୁ
ପବନ ସହ ପ୍ରତିବେଶୀ ସାଜୁଥିବା ସୁ-ଗନ୍ଧରୁ
ମୁଁ ପୁଣି ଠକି ଦେଇ ଝରି ପଡ଼ିବି
ଗଛରୁ-ଡାଳରୁ-ପତ୍ର ଗହଳିରୁ-ନିଜ ଜୀବନରୁ ।
ଏଇ ତ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ପାଇଥିଲି
ଆକାଶର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ,
ଜହ୍ନକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଦେଖୁଥିଲି
ଲହଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଯୋଛନାର
ଶରୀରକୁ ପଖାଳି ଥିଲି,
କ୍ରମାନ୍ଵୟରେ,
ଭାସମାନ ବାଦଲର,  ଚନ୍ଦ୍ର ସହ
ଲୁଚକାଳି ଦେଖୁଥିଲି
ଏଇ ତ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ପାଇଥିଲି ।।
ନିଜ ମହକରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିଲି
ପ୍ରବାହେ ବିସରି, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଫେରୁଥିଲି
ନିଝୁମ ଶୂନ୍ୟରେ, ତାରାମାନଙ୍କ ମେଳରେ
ଉଜ୍ଜଳ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ,
ନବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି
ଏଇ ତ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ପାଇଥିଲି ।।
ଏଇ ପୁଣି ହାରିଯିବି
ନିଜ ଜୀବନରୁ ତରିଯିବି
ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଭୁଲିଯିବି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ
ମୁଁ ପୁଣି ଝରି ପଡ଼ିବି
ଗଛରୁ-ଡାଳରୁ-ପତ୍ର ଗହଳିରୁ-ନିଜ ଜୀବନରୁ ।
କିଛି କ୍ଷଣରେ,
ମୁଁ ପୁଣି ହରେଇ ଦେବି
ମୋ ଜୀବନକୁ
ମୋ ମହକକୁ
ମୋ ପରିଚୟକୁ ।।

କାଳି କୁମାର
ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ଵର

 469 total views,  1 views today

6 thoughts on “: *ମୁଁ ପୁଣି ଝରି ଯିବି — କାଳି କୁମାର*

 1. Awesome blog!
  Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m
  a little
  lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option?
  There are so many options out there that I’m totally overwhelmed ..

  Any recommendations? Thanks!

 2. Hi my loved one!
  I wish to say that this post is amazing, great written and include approximately all significant infos.

  I would like to see extra
  posts like this .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *