February 09, 2023
11 11 11 AM
ଗୁରୁ–ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଅଳସ ଆଖିରେ ସୁଖ ସପନ -ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
କେମିତି ଅଛ ମକର – ଭାସ୍କର ରାଉତ 
ତୁ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ
ଚାଁଟି ଗୁଁଡ଼ିଆ ଉପାଖ୍ଯାନ୍‌ – ଗଅଁଲିଆ କବି ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ଅବାଗିଆ ମନ, ହୁଅ ସଚେତନ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
ପ୍ରିୟା ତୁମେ.. ତୁମେ.. – ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ
ନୂଆ ଯୁଗର ଛୁଆ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ତୁ –  ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ
ହେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରୀ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର
ସ୍ବାର୍ଥୀମଣିଷ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ
ଅମଳିନ ପଦଚିହ୍ନ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଭାବର୍ ଡୋର୍ – ଅଭୟ ସରାପ୍
ଯେସାକୁ ତେସା – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ନଟବର କ’ଣ ଖବର – ଜୁମର ନାଥ ପାତ୍ର
ବାହା ଘର ନୁଆଁ ନୁଆଁ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
ଅଳସ ଆଖିରେ ଭିଜା ସପନ – ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ 
ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ
ହୃଦୟର ଗୀତି-ଜୟଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ
Latest Post
ଗୁରୁ–ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଅଳସ ଆଖିରେ ସୁଖ ସପନ -ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛ ମକର – ଭାସ୍କର ରାଉତ  ତୁ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଚାଁଟି ଗୁଁଡ଼ିଆ ଉପାଖ୍ଯାନ୍‌ – ଗଅଁଲିଆ କବି ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ଅବାଗିଆ ମନ, ହୁଅ ସଚେତନ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରିୟା ତୁମେ.. ତୁମେ.. – ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନୂଆ ଯୁଗର ଛୁଆ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ତୁ –  ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ହେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରୀ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର ସ୍ବାର୍ଥୀମଣିଷ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଅମଳିନ ପଦଚିହ୍ନ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଭାବର୍ ଡୋର୍ – ଅଭୟ ସରାପ୍ ଯେସାକୁ ତେସା – ଭାସ୍କର ରାଉତ ନଟବର କ’ଣ ଖବର – ଜୁମର ନାଥ ପାତ୍ର ବାହା ଘର ନୁଆଁ ନୁଆଁ – ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଳସ ଆଖିରେ ଭିଜା ସପନ – ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ  ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ ହୃଦୟର ଗୀତି-ଜୟଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ

*ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା–ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

******* *ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା* *******
*************
ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
***********

ମିଛ   ସତଠାରୁ    ଅଧିକ   ହେବାରୁ
ପକାଏ ପ୍ରଭାବ ସଂସାରେ ଦେଖ,
ବିଶ୍ୱାସର   କଥା   ଅବିଶ୍ୱାସେ  ବ୍ୟଥା
ସରଜେ ମାନସେ ଭଲେ ପରଖ।

ସତ୍ୟ   ବ୍ରତ  କରି  ବିଶ୍ଵେ  ନରନାରୀ
ନର ହୃଦେ  ସାର  ଆସନ ଲଭେ,
ସତ୍ୟ   ପ୍ରିୟ   ନର   ସର୍ବ  ଆପଣାର
ଭାବରେ ଭବରେ ଚଳେ ସରାଗେ,
ସତ୍ୟର     ଆଦର    କର   ନିରନ୍ତର
ମିଛର    ଗୁପତ     ଗୁଣ   ନରଖ,
ମିଛ    ସତଠାରୁ    ଅଧିକ   ହେବାରୁ
ପକାଏ ପ୍ରଭାବ  ସଂସାରେ ଦେଖ।

ସତ୍ୟର    ସ୍ୱରୂପ    ମିଥ୍ୟା   ଅନୁରୂପ
ବଦଳି    ନଥାଏ    ଗୁପତ  ପଣେ,
ସର୍ବଦା     ବିଶ୍ୱାସ    ସମାନ   ପ୍ରଶ୍ୱାସ
ଚଳେନା ସେକେବେ ଅସତ ଗୁଣେ।

ମାନବିକ   ପଣ   ଗୁଣ    ଘେନି  ଭିନ୍ନ
ଅନନ୍ୟ    ସକଳ    ବିବିଧ  ଗୁଣେ,
ସର୍ବ    ବ୍ୟବହାର    କର୍ମ   କାରବାର
ନ  ରହେ  ସମାନ  ଜୀବ  ଲକ୍ଷଣେ,
ସତ୍ୟରେ    ବିଶ୍ୱାସ   ରହିବ  ଅଶେଷ
ଅବିଶ୍ୱାସ    ପାପେ    ଥାଏ  ଅଧିକ,
ବିଶ୍ୱାସର   କଥା   ଅବିଶ୍ୱାସେ   ବ୍ୟଥା
ସରଜେ  ମାନସେ  ଭଲେ  ପରଖ।

ମିଥ୍ୟାତ     ଅସୀମ    ବଢ଼ଇ   ବିଷମ
ଅଳପ    ଦିନରେ    ବହୁତ   କଥା,
ଧୀରେ   କରି   ଗତି   ସତ୍ୟରୁ  ସଦ୍ଗତି
ପ୍ରାପତେ   ମଣିଷ   ହୁଏ   ସାମର୍ଥା!

***************************

ଶିକ୍ଷକ,ଡେଙ୍ଗାଡି,ଗଞ୍ଜାମ,
୯୫୮୩୪୩୮୧୭୪
***************************

 527 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *