November 28, 2021
11 11 11 AM
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*
*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ*
*ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ*
*ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର *
*ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*
Latest Post
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର* *ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ* *ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ* *ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର * *ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*** *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ* ***

       ********************

                            ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

                           ************

 

ଦେଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲ ମୋର ସାଥୀ

କିଣି ନେଲ ମୋର ମନ,

ହୃଦୟ    ଜିଣିଲ    ଆପଣାର  କଲ

ଅରପି  ଦେଲି  ଜୀଵନ।

 

ତୁମ    ପଥ ଚାହିଁ   ରହିଛି ତ   ମୁହିଁ

ତୁମେ ମୋଆଶା ଭରସା,

ତୁମ ଵିନା  ମୋର  ହେଵ ନାହିଁ ଦୂର

ତୁଟିଵ  କି  ମୋର  ତୃଷା,

ତୁମେ ମୋ ଆଶାର ଵୈତରଣୀ ନିର

ତୃଷାର୍ତ୍ତ     ପଥିକ   ପ୍ରାଣ,

ଦେଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲ ମୋର ସାଥୀ

କିଣି  ନେଲ ମୋର ମନ।

 

ଆଶାର  ଦୀପାଳି  ହୃଦୟେ  ଜାଳିଲି

ଜୀଵନେ    କରିଲି  ଵ୍ରତ,

କି ମନ୍ତର   ଦେଲ   ନିଜର   କରିଲ

କରିଵ କି      ଵିପରୀତ !

 

କି କାରଣେ   ଭାଵ  ତୁମର  ଅଭାଵ

ଦିନୁଁ   ଦିନ    ହୁଏ  ଉଣା,

କାଳେ  ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି   ହେଵନି  ତ ଇତି

ହୋଇଵ   କି ପ୍ରତାରଣା !

‘ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ’ ଵେଦନା

ଵଢି   ଚାଲେ    ଅନୁକ୍ଷଣ,

ହୃଦୟ    କିଣିଲ    ଆପଣାର  କଲ

ଅରପି    ଦେଲି  ଜୀଵନ।

 

କି  କାରଣେ   ଆଜି   ରହିଛ ଵରଜି

ଅନ୍ତର   ଦେଵତା  ମୋର,

ହୃଦୟ    ଦେଇଛି   ତୁମକୁ    ମୂରୁଛି

ନ ରହିଵ  ପ୍ରାଣ  ମୋର !

******************

ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

 27 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *