July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଚୋରେଇ ନେଇଛ ମନକୁ — ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ*

ଚୋରେଇ ନେଇଛ ମନକୁ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ

ଦେଖୁଛି ସପନ ରହିଛି ଗୋପନ
ଚୋରେଇ ନେଇଛ ମନକୁ
କେବେତ ଆସିବ ପକ୍ଷୀରାଜ ଚଢି
ଅପେକ୍ଷା ମୋର ସେ ଦିନକୁ।
ଦେହସାରା ମୋର ଯଉବନ ବାସ
ଏବେଠୁ ହେଲାଣି ଅଥୟ
ବାନ୍ଧବି କେମିତି ଗଭାରେ ଗଜରା
ରୂପକୁ କରିଣ ସଞ୍ଚୟ।
ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ଆକାଶର ଜହ୍ନ
ଦେଖି କଳାମେଘୀ ବେଣୀକୁ
ଚାତୁରୀ ଫଗୁଣ କରେ ଉପହାସ
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଭରା ଠାଣିକୁ।
ମେଘଆସି ଯେବେ ଛୁଉଁଛି ଦେହକୁ
ପିନ୍ଧା ବସନକୁ ଭିଜେଇ
ଆଇନା ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ନିଜେବି
ସତରେ ଯାଏ ମୁଁ ଲାଜେଇ।
ରାତିର ଅନ୍ଧାର କଜଳ ନାଆଁରେ
ନିତି ଛୁଉଁଅଛି ଦେହକୁ
କଅଁଳ ଦେହରେ ଭରିଲେ ଦରଜ
କହି ପାରୁନାହିଁ ମାଆକୁ।
ତୁମକଥା ପ୍ରିୟ ମନରେ ଭାଳିକି
ଆଖି ଭିଜୁଅଛି ଲୁହରେ
ଲାଜ ଲାଜ କଥା କାହାକୁ କହିବି
ସରମ ଲାଗୁଛି ମୁହଁରେ।

ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ
ଆଠଗଡ,କଟକ
୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪

 339 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *