ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିବେକାନନ୍ଦ
“””””””””””””””””””””””””””””
ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ନର
ଧରାପୃଷ୍ଟେ ପାଦ ଦେଲ
ତମ ଶଂସ୍ପଶେ ତରିଗଲା ପୃଥିବୀ
ପବନ ଗାଇଲା ଗୀତ।।
ମାତା ଡାକନ୍ତି ନରେନ୍ ନରେନ୍ ରେ
ଜଗତ ବିବେକାନନ୍ଦ
ପିଲାଦିନୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଦୁର୍ବଳତା
ସଭିଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ।।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ କଲ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ର ସ୍ଥଳେ
ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ର ରଖିଲ ମାନ
ପୃଥିବୀ କୁ କରିଲ ଧନ୍ୟ।।
ଶୂନ ରୁ ଆରମ୍ଭ କହିଲ ଜଗତ
ସଭିଏଁ ହୋଇଲେ ମଗ୍ଧ
ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟିକଲେ ଯୁବ ମନେ
ଶୁଣିଲେ ସଭିଏଁ ଧ୍ୟାନେ।।
ଉଣେଇଶ ପଞ୍ଚାଶି ମସିହା ଦିନ
ଜଗତୁ ନେଲ ବିଦାୟ
ତୁମକୁ ସୁମରି ଜଗତ ପାଳନ୍ତି
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ଦିବସ।।
🙏🙏🙏
ମମତା ବାରିକ,ସ୍ଥାନ-ଯାଜପୁର,ବାରବାଟି,ଗ୍ରାମ-ବାମଦେବପୁର,ପିନ୍-755008,ମୋ-8658127910

 716 total views,  5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *