April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ସବୁ ପାଇଲା ପରେ — ନଳିନୀ କାନ୍ତ ପାଢୀ*

ସବୁ ପାଇଲା ପରେ
***************

ସବୁ ଶିଖିଲା,ଜାଣିଲା ଓ
ପାଇଲା ପରେ ବି
ଆହୁରି କଣ ବାକିରହିଲା ଯେ -??
ତୁମେ ଅସହଣୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଠିଆହୋଇ
ବିତୃଷ୍ଣl ଆକାଶ ଆଡେ ଅନାଇ
ଖାଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କତାକୁ ଆବୋରି
ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବାର
ଦୁର୍ବାର ଇଛାପୋଷଣ କରୁଛ,
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସର
ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି
ମାୟାମୟ କଳ୍ପନାରେ ଭାସୁଛ !

ସମୟ ତ ସରିସରି ଯିବ
ପବନ ବି ବହି ବହି ଯିବ ତା ବାଟରେ
ତୁମର ଆୟୁଷ ବି
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବ
କିନ୍ତୁ ପଛେଇ ପଛେଇ
ଯାଉଥିବ ତୁମ ତମାମ ଜୀବନ ll

ଏ ସ୍ଵପ୍ଣମୟ ସବୁଜ ପୃଥିବୀ,
ନୀଳ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ,
ଆଖିପାଉନଥିବା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର,
ନାଲ ମାଛ, ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ
ସବୁତ ପାଇଛ
ତଥାପି କଣ ବାକିରହିଲା ଯ –
ତୁମେଏତେ ପାଇବାର
ଇଛା କରୁଛ ??

ବୋଧେ,
ଆହୁରି ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା
ଆହୁରି ଶେଷହୀନ ଚାଲିବା
ଆହୁରି ଦିନ ଆଲୁଅରେ
କୁଆଁ ତାରା ଦେଖିବା !!

ହଁ, ଚାଲିବାରେ
କଣ ଶେଷ ଥାଏ —–??

ସବୁତ ପାଇଛ, ସବୁତ ଶିଖିଲ
ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲ
ସ୍ବପ୍ନ ସବୁ ପୂରଣ ପରେ ବି
କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଯେ —
ପୁଳା ପୁଳା ସ୍ବପ୍ନ ??

ଏ ସ୍ବପ୍ନ ବୋଧେ ସେ ସ୍ବପ୍ନ ନୁହେଁ ??

ଯେଉଁସ୍ୱପ୍ନ
ଏ ସମାଜ ପାଇଁ,
ମଣିଷ ପାଇଁ,
ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ
ବୋଧେ ସେ ସ୍ବପ୍ନ ନୁହେଁ ??

ତୁମେ
କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ସ୍ବପ୍ନ,
ଅସୁମାରି ସ୍ବପ୍ନ
ବୋଧେ ସେଇଥି ପାଇଁ
ତୁମ ସ୍ବପ୍ନ ସରେନି—–!!

କିମିତି ଦେଖ,
ଜୀବନ ଆହୁରି ଆହୁରି ହୁଏ
ଭୋଗବାଦୀ, ମାୟାବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ
ଜୀବନ ଆହୁରି ହୁଏ
ଦୁର୍ବିସହ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ll

ସବୁତ ପାଇଲ, ଶିଖିଲ
ଉପଭୋଗ କଲ
ତା ପରେ
କଣ ବାକି ରହିଲା ଯେ -??

ଜୀବନ, ସବୁବେଳେ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁଛି
ବୋଧେ, ଜୀବନ ପାଲଟିଯାଇଛି ପତଂଗ
ଲୋଭ ଆଲୁଅରେ ଝାସ ଦେବାକୁ !!

ନଳିନୀ କାନ୍ତ ପାଢୀ
9777514576

 368 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *