November 28, 2021
11 11 11 AM
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର*
*ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର*
*ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ*
*ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ*
*ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର *
*ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*
Latest Post
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଦି’ ଦିନ ଜୀବନ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର* *ମରିଯାଉଥିବା ଆଶା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଜାତିରୁ ବିପତ୍ତି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ହେ… ଚକାନୟନ – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର* *ବିଦ୍ୟାପତି-ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *କଥାର ମୃତ୍ୟୁ- ନବ କୁମାର ଦାସ* *ଟିକେ ମନକୁ ପଚାର – ଭାସ୍କର ରାଉତ* *ଶୀତର ପରଶ- ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଆପଣା ଓ ପର- ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର * *ଜୀବେ ଦୟା କର-ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଶରଶଯ୍ୟା ଜୀବନ- ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *ପ୍ରେମ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବସନ୍ତ କରିଛି ଆଗମନ–ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ଏକାନ୍ତ– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ପରିଚୟ(ଭାଗ-ଏକ)– ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସେ! – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଅମୃତର ସୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ – ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

*ସାଗର କହେ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

***** *ସାଗର କହେ* ******

            ***********

                            ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

                            ***********

ସାଗର    ବୋଲଇ    ସସାଗରା ମହୀ

ଦିଏମୁଁ ଯୋଗାଇ ମୋଦେହ ଜଳ,

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଏ   ଶୋଷି   ମେଘରୁ  ବରଷି

ପାଉଛି   ଜଗତ   ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲୀଳ।

 

ବାଷ୍ପ ଉଠେ  ନଭେ  ଶୀତଳ  ପ୍ରଭାବେ

ସରଜଇ  ମେଘ  ବରଷେ  ପାଣି,

ନଦ   ନଦୀ   ଝର    ବନ୍ଧ   ହ୍ରଦ  ସର

କୂପ    ପୁଷ୍କରିଣୀ    ଭରଇ ପୁଣି,

ଜଳ  ପାଇଁ    ସିନା    ହୁଏ   ସମ୍ଭାବନା

ବଞ୍ଚଇ    ଜୀବନ   ଧରଣୀ  ତଳ,

ସାଗର     ବୋଲଇ   ସସାଗରା  ମହୀ

ଦିଏମୁଁ ଯୋଗାଇ ମୋଦେହଜଳ।

 

ସକଳ     ସମ୍ପଦ     ରଖେ    ମହଜୁଦ

ଜଗତ   ଜୀବନ   ଦିଏ   ବଞ୍ଚାଇ,

ଯେତେକ     ଲବଣ     ରତନ  ପୂରଣ

ଜଳଜୀବ  ବଞ୍ଚେ   ଭରସା  ଥାଇ,

ମୋ ଲାଗି    ବରଷା   ପବନ   ପରଶା

ଆହାର    ଅମୃତ  ଜୀବ   ସକଳ,

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଏ ଶୋଷି   ମେଘରୁ  ବରଷି

ପାଉଛି   ଜଗତ   ସ୍ୱଚ୍ଛ  ସଲୀଳ।

 

ସଂସାର   ହିତରେ  ମୋତେ ସୁବିଚାରେ

ସରଜି  ଦେଇଛି   ସଂସାର  ସାଇଁ,

ନିୟମ     ମାନିଛି    କୂଳ    ନ ଡେଇଁଛି

ସତ୍ୟ  ଉଲଙ୍ଘନ  ଶକତି  କାହିଁ !

********************

 97 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *